Blahopřejeme vylosovaným v návštěvnickém průzkumu!

Již známe nejen výsledky posluchačského průzkumu, ale také vylosované výherce resp. výherkyně, které jsme za jejich sdílnost a vstřícnost odměnili vstupenkou na zahajovací koncert příštího ročníku, resp. abonmá na Českolipský KPH resp. dárkovým poukazem na nákup vstupenek dle vlastního výběru. Srdečně blahopřejeme a děkujeme paní Haně H., Daniele N. a Heleně K.! Výhry jsou připravené k vyzvednutí ve festivalové pokladně.