Březen se Zemlinského kvartetem

Třetí zastavení komorního cyklu nabídne v březnu setkání s jedním z našich předních smyčcových kvartet. Pozvání do Centra textilního tisku přijal Zemlinsky Quartet, který zde v úterý 20. března představí skladby Mozarta a Dvořáka. Cyklus opět připomene i další osobnost regionu, tentokrát z hudební oblasti. Bude jím jeden z žáků Antonína Dvořáka, hudební pedagog a skladatel Franz Mohaupt. Vstupenky na koncert jsou ještě k dostání, a to online nebo ve festivalové kanceáři v Žižkovské ulici v České Lípě, která je aktuálně otevřena každý všední den od 8 do 16 hodin. 

Březnový koncert cyklu uvede věhlasný smyčcový soubor Zemlinského kvarteto. Jeho program bude složený z děl hudebních velikánů Wolfganga Amadea Mozarta a Antonína Dvořáka. Mozartův kvartet KV 428 věnoval jeho autor Josephu Haydnovi a je jedním z jeho nejpropracovanějších kvartetů. Dvořákův smyčcový kvartet zvaný Americký rovněž představuje jeden z kompozičních vrcholů Dvořákova díla, který zde působí odpočatě, vyrovnaně a plný sil. V době svého uvedení měl tento kvartet obrovský ohlas a dodnes je jedním z nejuváděnějších kusů pro toto obsazení. Večer věnovaný hudebním autoritám Mozartovi a Dvořákovi regionálně zaštiťuje osobnost Franze Mohaupta (1854-1916), který byl místním hudebním skladatelem a pedagogem, jenž získával hudební vzdělání mimo jiné u Antonína Dvořáka, u nějž studoval kompozici. V České Lípě Franz Mohaupt vedl Mužský pěvecký sbor, který se často věnoval jeho vlastní písňové tvorbě. Složil ale také četná klavírní a orchestrální díla a několik oper.

V měsíci dubnu obohatí program komorního koncertního cyklu soubor Musica Florea věnující se převážně poučené interpretaci barokní hudby. Na programu budou díla Adama Václava Michny z Otradovic, Henryho Percella, Gottfrieda Fingera či Francesca Cavalliho v improvizacích v podání souboru Musica Florea pod vedením svého uměleckého vedoucího a violoncellisty Marka Štryncla. Vstupenky na tento koncert mžete zakoupit zde