Dámské soirée

V úterý 12. února pokračoval druhý ročník Českolipského kruhu přátel hudby večerem věnovaným třem dámám. Vlastivědné okénko nastínilo do posledního místa zaplněnému Centru textilního tisku osobnost českolipské rodačky Johanny Meier-Michelové, která se do světových dějin umění zapsala jako sochařka a medailérka a její díla jsou dodnes ozdobou rakouských sbírek. Hudební část večera pak patřila cembalovému duu prof. Giedrė Lukšaitė Mrázková a její žákyně, nyní již rovněž renomovaná umělkyně Petra Žďárská. Dvojice svrchovaných virtuózních hráček provedla vrcholně barokní program složený z děl Bacha, Bendy a Štěpána.

První půle hudební části patřila slavnému Johannu Sebastianu Bachovi. Koncert otevřel populární Cembalový koncert c moll, jehož vtíravá dynamičnost a sugestivní melodie jsou oblíbené i mezi filmovými tvůrci. Dále prof. Giedrė Lukšaitė Mrázková sáhla do fenomenálního cyklu, který se stal zásadním mezníkem světových hudebních dějin a provedla brilantně dvě Preludia a fugy z druhého dílu Dobře temperovaného klavíru.

Popřestávkový program opustil osobnost Bachovu a věnoval se dalším hudebním barokním reprezentantům, kteří jsou spjati s českým prostředím. Specialistka na tvorbu Josefa Antonína Štěpána Petra Žďárská v úvodu provedla jeho elegantní Sonátu. Závěr večera pak patřil efektní čtyřruční hře. Umělkyně sáhly do odkazu příslušníka slavné rodiny Bendů a zahrály životaplnou a energickou Sonátu Es dur, jejímž autorem je Friedrich Wilhelm Heinrich Benda. Vřelý aplaus publika odměnily umělkyně přídavkem v podobě ukázky ze Štěpánova svěžího Divertimenta.

Druhý večer Českolipského kruhu přátel hudby nabídl výjimečně konzistentní program ve vynikající interpretaci výrazných osobností české cembalové školy, jíž noblesu, preciznost a světovou úroveň vdechla legendární prof. Zuzana Růžičková, k jejímuž odkazu se vystupující umělkyně hlásí.

Po renesančním úvodu a barokním pokračování je pro březnové zastavení Českolipského kruhu přátel hudby připraven harfový recitál z českých skladeb 19. století v podání Jany Bouškové. Koncert se uskuteční 12. 3. rovněž v Centru textilního tisku.