Excelentní pan orchestr

Svatováclavský koncert 18. ročníku festivalu Lípa Musica nabídl v sobotu 28. září v České Lípě hned dvě premiéry. Tou první bylo první festivalové zastavení v letos devadesátiletém svatostánku Mistra Jana Husa, který se napříště stane centrem koncertních aktivit pořádajícího spolku. Druhou premiérou byl český debut ukrajinského akordeonisty Alexandra Hrusteviche. Tento fenomenální hráč na speciální ruský typ knoflíkového akordeonu zvaného bajan byl dalším z řady nominantů uměleckého garanta Josefa Špačka a předcházela jej pověst špičkového hráče, který ze svého nástroje dokáže vykřesat party všech orchestrálních nástrojů najednou. A tuto pověst nejen potvrdil, ale překonal. Brilantně zvládnutý Čajkovskij, Rachmaninov, úpravy Straussových valčíků i argentinského tanga ocenilo publikum dlouhými nadšenými ovacemi.