Exotické Zlato v Prysku

Exotickým experimentem odstartoval v pátek 22. září druhý festivalový víkend 16. ročníku MHF Lípa Musica. V Prysku se představilo česko-německé duo Aurea ve skladbách z odkazu rýnské Sybily, Hildegardy z Bingenu a Kodexu Speciálník, ale i v lidových písních. Návštěvníci, kteří si našli cestu do novotou zářícího svatostánku sv. Petra a Pavla, vyslechli unikátní spojení rozličných hudebních světů.

Středověký a renesanční chorál se v umění souboru Aurea inovativně setkává s lidovou tradicí interpretace hudby až z daleké Austrálie. Zemitý hluboký tón různých druhů didgerida a fujary vytváří neobyčejný podklad pro melodickou zpěvní linku a dává vyniknout hlubokému vokálnímu obsahu mariánských písní i jemné lyriky písní lidových. Alena Lena je majitelkou zářivého mezzosopránu bez rušivého vibrata, znějícího jemně a bez nadbytečného afektu. V plné kráse její hlas rozkvetl jak "nejkrásnější růže", řečeno názvem jedné z písní, zejména nad bourdonem shruti boxu.

Její partnerem byl Ilja Sibbor, jeden z předních světových specialistů na hru na tento druh exotických dechových nástrojů. Ty předvedl nejen v různých formách doprovodu, ale i v expresivních skladbách sólových. 

Vzrušující setkání hudebních světů vzdálených tisíce kilometrů i let bylo dalším neotřelým spojením, které letošní ročník festivalu ambiciózně nabízí. Hudební most, který sklenula Aurea, ukázal neobyčejnou moc hudby, moc spojovat bez rozdílu, bez předsudků a nacházet nové souvislosti, obzory a přátelství... Odvážný exkurz napříč hudebním světem i historií přinesl více jak stovce festivalových příznivců silný a zcela originální zážitek, který odměnila vřelým a dlouhým potleskem. 

Druhý festivalový víkend bude pokračovat barokní biberovskou poctou ve Stráží a vyvrcholí v neděli s Hradišťanem v srdci skla.