Jarní dialogy završil mystický Gesamtkunstwerk

Předposlední dubnovou neděli se v Evangelicko-lutheránském kostele v saském Großschönau sešla bezmála stovka převážně německých hostů, aby si vyslechla a zhlédla třetí z česko-německých Jarních dialogů. S úspěchem se tak uzavřel mimořádný projekt, který byl příspěvkem k oslavám 20. výročí uzavření Česko-německé deklarace, tedy k Česko-německému kulturnímu jaru 2017. 

V loňském roce založené vokální duo Kchun složené z renomovaných pěvců Martina Prokeše a Marka Šulce představilo svůj projekt Purgatio reflektující Dantovu Božskou komedii, ale i téma Očistce či očištění v podobě, v jaké rezonuje v Písmu svatém. Středověké a renesanční a cappella zpěvy coby hudební inspiraci těmito tématy doplnila recitace úryvků z mistrovského díla florentského básníka i biblických žalmů. O tu se postaral místní farář Gerd Krumbiegel, jenž zaujal vynikajícím přednesem. 

Vokální linii projektu doslova ke komplexnímu Gesamtkunstwerku doplnil citlivý videoart tvůrčího dua Atila Vörös a Rudolf Živec pracující mistrně se symbolikou díla a jedinečně umocňující silný a hluboký emcionální náboj celé produkce. Až goyovsky mystické výjevy zpracované do působivého videoartu, který byl promítán na hlavní oltář do tmy ponořeného kostela, se takřka dokonale pojily s pěveckou složkou. Duo Kchun, které se prezentuje "dokonalým spojením hlasů", zaujalo kultivovaností a hloubkou projevu a samozřejmou intonační jistotou. Náročný projekt se díky vytříbenosti a vyvážení všech uměleckých složek stal mimořádným večerem, který slavnostně a s úspěchem zakončil Jarní dialogy.

Purgatio tak uzavřelo trojdílnou koncertní řadu, která česko-německý dialog přenesla na vlastní jeviště. Vysokou laťku celému projektu dalo 9. dubna česko-německé kvarteto ve složení Boušková-Tetzlaff-Donderer-Ostrý svým ryze instrumentálním dialogem. Velikonoční rozhovor dobových převážně dechových nástrojů Capelly de la Torre a ženských hlasů Tiburtina ensemble ji ve slavnostní hodobožový večer jen potvrdil. Závěr projektu pak přesahem z hudebního do vizuálního umění mimořádné Jarní dialogy jedinečně završil. Česko-německý kulturní rozhovor naplnil nejen jeviště dvou českých a jedné německé lokality, ale vyvolal i přátelský sousedský dialog napříč publikem, který je jedinou správnou cestou k vzájemnému pochopení a souznění.