Klub přátel

Věrnostní program pro návštěvníky a podporovatele festivalu nabízí členství ve třech kategoriích v závislosti na kumulované hodnotě nákupu vstupenek či hodnotě zakoupené klubové karty. Každému typu příznivce náleží specifický balíček výhod zahrnující přednostní informace o festivalu, zvýhodněné vstupné na koncerty a společenské akce festivalu a rovněž slevy uplatnitelné v síti spolupracujících partnerů.

Všechny podstatné informace ke Klubu přátel ke stažení zde.

Kategorie:

Allegro

Členem Klubu přátel v kategorii Allegro je možné se stát zakoupením vstupenek na koncerty festivalu v celkové hodnotě 1.000,- Kč nebo zakoupením klubové karty v hodnotě 500,- Kč.

 • přednostní poskytnutí informací o dění na festivalu formou zasílání informačního zpravodaje a programového letáku festivalu;
 • přednostní rezervace vstupenek na koncerty festivalu 1 týden před zahájením řádného prodeje;
 • přednostní rezervace míst ve festivalovém autobusu;
 • sleva 5 % na nákup 2 vstupenek na všechny koncerty MHF Lípa Musica;
 • slevy na služby poskytované partnerskými organizacemi (dle aktuální nabídky);
 • dárek od MHF Lípa Musica.

Nákup vstupenek na klubovou kartu je kumulativní a při dosažení celkového objemu v hodnotě 5.000,- Kč v průběhu časově neomezeného období členství automaticky přechází do kategorie Largo.

Largo

Členem Klubu přátel v kategorii Largo je možné se stát zakoupením vstupenek na koncerty festivalu v celkové hodnotě 5.000,- Kč nebo zakoupením klubové karty v hodnotě 2.000,- Kč.

 • přednostní poskytnutí informací o dění na festivalu formou zasílání informačního zpravodaje a programového letáku festivalu;
 • přednostní rezervace vstupenek na koncerty festivalu 1 týden před zahájením řádného prodeje;
 • přednostní rezervace míst ve festivalovém autobusu;
 • sleva 10 % na nákup 2 vstupenek na všechny koncerty MHF Lípa Musica;
 • slevy na služby poskytované partnerskými organizacemi (dle aktuální nabídky);
 • dárek od MHF Lípa Musica.

Maestoso

Členem Klubu přátel v kategorii Maestoso je možné se stát poskytnutím finančního daru festivalu v min. hodnotě 5.000,- Kč.

 • přednostní poskytnutí informací o dění na festivalu formou zasílání informačního zpravodaje a programového letáku festivalu;
 • přednostní rezervace vstupenek na koncerty festivalu 1 týden před zahájením řádného prodeje;
 • sleva 15 % na nákup 2 vstupenek na všechny koncerty MHF Lípa Musica;
 • pozvánka pro 2 osoby na vybrané společenské akce festivalu;
 • slevy na služby poskytované partnerskými organizacemi (dle aktuální nabídky);
 • možnost zveřejnění jména partnera na webových stránkách a v katalogu;
 • dárek od MHF Lípa Musica;
 • poskytnutí daru je uskutečněno na základě darovací smlouvy a dárci tak vzniká možnost daňového zvýhodnění.

Jak se stát členem?

Průkazem člena Klubu přátel MHF Lípa Musica je členská karta. Tuto kartu prodává nebo na základě předložení příslušného množství zakoupených vstupenek náležící vybrané kategorii členství vystavuje festivalová kancelář v prodejní době, tj. od 2. června 2014.

Partneři klubu a nabízené benefity:

Do Klubu přátel festivalu jsme přizvali řadu subjektů Českolipska, které nám pomohou vytvořit co nejpestřejší nabídku benefitů nad rámec vlastních koncertních zážitků. V následujícím přehledu je uveden aktuální přehled možných výhod, které lze od jednotlivých organizací se spuštěním klubu čerpat. Síť klubových partnerů budeme nadále rozšiřovat, proto chcete-li se stát Partnerem našeho Klubu, neváhejte nás kontaktovat.

Oblastní galerie Liberec

Oblastní galerie v Liberci je specializovanou sbírkotvornou institucí - muzeem umění - působící v regionu Liberecka. Pečuje o rozsáhlé umělecké sbírky a návštěvníkům nabízí prohlídku tří stálých expozic evropského a českého umění. V oblastní galerii najdete stálé expozice českého umění 20. století, francouzského malířství 19. století, německé a rakouského malířství 19. století a nizozemského malířství 16. až 18. století. Pravidelně připravuje krátkodobé výstavy a výstavy v grafickém kabinetu. Lektorské oddělení galerie zajišťuje po celý rok doprovodné programy k výstavám a kulturní program pro školy a veřejnost.

Oblastní galerie Liberec, p. o.
Masarykova 723/14, 460 01 Liberec 1
tel: +420 485 106 325, e-mail: oblgal@ogl.cz
www.ogl.cz

 • Benefit: snížené vstupné pro členy kategorií Allegro a Largo, držitelé karty Maestoso mají vstup do expozic a na výstavy zdarma. 

 • Speciální komentovaná prohlídka k aktuální výstavě, stálé expozici nebo budově bývalých městských lázní na základě předchozí objednávky.Tato nabídka platí pro skupinu osob složenou z členů Klubu přátel HP (libovolné kategorie). 

Muzeum hasičské techniky v Novém Oldřichově 

Pokud navštívíte toto muzeum, neochudíte se o jedinečný pocit spatřit jednu z největších sbírek historické hasičské techniky v Evropě. Výstavní plocha budov činí více, než 900m a můžete zde shlédnout přes 600 exponátů. Perlou expozice hasičské techniky je parní stříkačka Flader z roku 1900. Mezi nejstarší exponáty patří např. čtyřkolové ruční stříkačky z let 1764 a 1770. Tyto se plnily ještě ručně, vodou nošenou ve slaměných vědrech. Středem pozornosti je také unikátní Renault 1926, který byl použit pro natáčení českého filmu „Tmavomodrý svět“ Jana Svěráka a několikrát byl zapůjčen pro potřeby francouzské kinematografie. Po cca hodinové prohlídce si můžete odpočinout v příjemném prostředí baru „sv. Floriána“, a zároveň zakoupit drobné upomínkové předměty, nebo pohlednice. 

Sbor dobrovolných hasičů Nový Oldřichov
Nový Oldřichov, Mistrovice 7
471 13 Nový Oldřichov
tel.: +420 724 279 359, e-mail: hasici@sdhnovyoldrichov.cz
www.sdhnovyoldrichov.cz/muzeum2.htm

 • Benefit: snížené vstupné pro členy kategorií Allegro a Largo v hodnotě 10,- Kč, držitelé karty Maestoso mají vstupe do expozice i akce pořádané muzeem zdarma. 

Sklářské muzeum Kamenický Šenov

Sbírkové fondy muzea dokumentují a konfrontují řemeslo i sklářské umění minulosti a současnosti. Jsou tvořeny dochovanými částmi kolekcí muzejních předmětů, původní školní sbírky studentských prací a vzorových výrobků firem, a v neposlední řadě dlouhodobě deponovanými sbírkami Václava Jílka a firmy Lobmeyr. Od roku 1996 zde vzniká unikátní soubor z prací účastníků Mezinárodních sympozií rytého skla. Muzeum nabízí návštěvníkům kromě prohlídky stálé expozice také krátkodobé výstavy z historie a současného sklářského umění.

Sklářské muzeum Kamenický Šenov
Organizační složka Města Kamenický Šenov
Osvobození 69, 471 14 Kamenický Šenov
tel.: +420 487 767 206, e-mail:  muzeumskla@volny.cz
www.muzeumskla.cz

 • Benefit: snížené vstupné pro členy všech kategorií - sleva 50 %. 

 

Ajeto Art Glass Museum

Sklářský komplex v Novém Boru je unikátním prostorem navrženým architektem Bořkem Šípkem, který je plný děl od světoznámých výtvarníků. Ajeto Art Glass museum shromažďuje sbírku moderního skla, užitého a výtvarného umění. Klade si za cíl obohatit kulturní život prostřednictví stále expozice, krátkodobých výstav, přednáškovou činností a provozem knihovny. Ajeto Art Glass Museum nabízí i individuální školící kurzy. Každý, koho zajíma sklo a jeho výroba  má možnost domluvit si školící kurz práce se sklem pod vedením zkušených sklářů. Individuální přístup umožňuje volbu náročnosti a délku trvání dle zájmu a schopností klienta. Petra Novotného si žádají na školení mistři skla z USA, Japonska i dalších zemí. Zároveň zde můžete ochutnat kulinářské speciality a zhlédnout sklářskou výrobu v přímém přenosu, součástí muzea je totiž Sklářská restaurace a huť. 

Ajeto Art Glass Museum
T. G. Masaryka 805
473 01 Nový Bor
Tel.: +420 487 521 660
www.ajetoglass.com

 • Benefit: snížené vstupné pro členy kategorií Allegro a Largo, tj. 20 Kč, a pro držitele karty Maestoso je vstup zcela zdarma. 

 

Skalní hrad a poustevna, Sloup v Čechách

Dominantou Sloupu v Čechách je značně erodovaný pískovcový suk se svislými až převislými stěnami a rozlehlým horním plató ve výšce přes 30m nad okolním terénem. Délka skály činí necelých 100m a šířka asi 60m. Skála byla v průběhu historie lidmi značně přizpůsobována a postupně doplňována o další objekty. Množství skalních prostor, světského i sakrálního určení bylo vytesáno a dostavováno jak uvnitř skály, tak i na jejím povrchu. Tyto skalní objekty jsou vzájemně důmyslně propojeny. Prostory nejsou instalovány – jsou zcela bez sbírkových uměleckých předmětů. Přestože prázdné, jsou velmi působivé. Objekt se bez nadsázky honosí mimořádným geniem loci. Skalní hrad a poustevna Sloup je památkově chráněný objekt. 

Skalní hrad a poustevna Sloup
Ke hradu 125, 47152 Sloup v Čechách
tel.: +420 487 753 583
e-mail: info@hradsloup.cz
www.hradsloup.cz

 • Benefit: 10% ze vstupného, které v současnosti činí 70,-Kč (plné) a 40,-Kč (snížené – děti, studenti, důchodci, invalidé). Po slevě tedy 63,- a 36,-Kč. Benefit by platil pro všechny kategorie po předložení členské karty.

 

Centrum textilního tisku – historie kartounek na Českolipsku

Expozice Centra textilního tisku v České Lípě vznikla v letech 2009 – 2011 a nabízí nejen seznámení s cennými historickými artefakty, ale i možnost aktivně se zapojit do tvůrčího procesu textilního tisku. Historická expozice představuje dědictví kartounek na Českolipsku. Hlavním exponátem jsou nově zrestaurované vzorníky, které jsou doplněny o tiskařské formy i hotové výrobky. Vyzkoušejte si sítotisk, transferový tisk, navštivte digitální prohlídku textilních vzorníků a videoprojekce. K dispozici je i dětský koutek.

 
 

Vodní hrad Lipý – jedna z nejstarších kulturních památek severních Čech

Hrad Lipý byl založen rodem Ronovců koncem 13. století v údolí řeky Ploučnice. V současné době je pro návštěvníky připraven prohlídkový okruh, který umožňuje prohlídku nádvoří s prezentací pozůstatků hradní architektury, návštěvu unikátních hradních sklepení s drobnou ukázkou archeologických nálezů, jediné dochované stavby hradu Lipý – branské věže, kde je instalována expozice připomínající život na hradě Lipý na přelomu 19. a 20. století. Po celý rok se na hradě konají různé kulturní akce.

Lipý Česká Lípa, p.o.
U Vodního hradu 63, 470 01 Česká Lípa
tel: +420 737 527 042, email: reditel@lipy.cz, info@lipy.cz
www.lipy.cz

 • Benefit: sleva 20 % na základní a rodinné vstupné do Centra textilního tisku (56,- a 152,- Kč) a Vodní hradu Lipý (40,- a 104,- Kč). Sleva platí pro všechny kategorie Klubu.

 

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě je významnou kulturní institucí, která ve svých stálých expozicích představuje veřejnosti sbírky regionálního, ale rovněž nadregionálního charakteru (přírodovědné, archeologické, historické, etnografi cké a umělecké). Muzeum má pobočky v Kravařích – Vísecká rychta s expozicí lidového bydlení, umění a architektury, života na vesnici a zemědělství na Českolipsku, a v Doksech – Památník K. H. Máchy s expozicí rybářství a rybníkářství v Doksech. Zvláštností je jediná expozice jeskynní archeologie v ČR, která se nachází v Šatlavě v České Lípě. Instituce během roku pořádá krátkodobé výstavy a kulturní akce (např. Muzejní noc).

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě
Nám. Osvobození 297, 470 34 Česká Lípa
tel: +420 487 824 145, e-mail: muzeumcl@muzeumcl.cz
www.muzeumcl.cz

 • Benefity: Snížené vstupné do expozic: Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě (25,- Kč), Památníku K. H. Máchy v Doksech (15,- Kč), Vísecké rychty v Kravařích (20,- Kč) a Archeologického muzea Šatlava v České Lípě (20,- Kč). Slevy platí pro všechny kategorie Klubu.

 

Sklářské muzeum Nový Bor - skleněná krása, která učaruje

Tajemství, proč bylo a je české sklo v zahraničí tak oblíbené, vám poodhalí návštěva expozice Sklářského muzea v Novém Boru. To bylo založeno již v roce 1893. Jeho sbírky představují výjimečný soubor unikátních exponátů reprezentujících řemeslnou zdatnost a výtvarný cit zdejších sklářů a rafinérů. Stálá expozice nabízí pohled na vývoj českého skla od 18. století do současnosti. Je obohacena modely dílen a ukázkami pracovních postupů. Ve sklepních prostorech muzea je k vidění stálá expozice ateliérového skla.

Sklářské muzeum Nový Bor
nám. Míru 105, 473 01 Nový Bor
tel.: +420 487 726 196, e-mail: muzeum@novy-bor.cz
www.glassmuseum.eu

 • Benefity: Snížené vstupné do expozice (20,- Kč) pro kategorie Allegro a Largo. Pro kategorii Maestoso je vstup zdarma.

 

Zámek Zákupy – místo, kam se rád vracel i samotný císařpán

Habsburský zámek s luxusně vyzdobenými a bohatě zařízenými pokoji, jež připomínají letní pobyty císaře Ferdinanda Dobrotivého. K vidění je byt císařova hofmistra, jídelna, biliárový sál, apartmá císaře (oblékárna, salon), ložnice císařského páru a apartmá císařovny (oblékárna, pracovna, pokoj komorné, čekárna dvorních dam, salony). Zachována je i kaple, v níž se roku 1900 oženil následník trůnu František Ferdinand d´Este s Žofi í Chotkovou. Raritou je výtah z roku 1870 i medvěd v zámeckém příkopu. V blízkosti zámku se nachází park a zahrada.

Zámek Zákupy
Borská 1, 471 23 Zákupy
tel.: +420 487 857 278, e-mail: zakupy@npu.cz
www.zamek-zakupy.cz

 • Benefity: Zvýhodněné vstupné: Malý okruh (70,- Kč), Velký okruh (90,- Kč). Slevy platí pro všechny kategorie Klubu.

 

Hotel Berg

Hotel Berg**** Superior Staré Splavy se nachází v rekreačním středisku Staré Splavy na břehu Máchova jezera a nabízí luxusní ubytování v 21 pokojích a apartmánech. V hotelu se nachází kongresová hala, salonky určené na privátní akce, restaurace s letními terasami, bar s tanečním parketem, vinotéka a wellness rozdělený na části Spa Wellness, Wellness Therapy a fi tness. Ve Spa Wellness je možné využít vnitřní vyhřívaný bazén, vířivka, Kneippovy lázně, solární louku, fi nskou saunu „HELSINKY“, biosaunu „OSLO“, solný parní box „SALZBURG“ a bazénový bar. Wellness Therapy nabízí možnosti výběru masáží, zábalů, privátní vířivku, koupele v regeneračních vanách, ale i přístrojové lymfomasáže a oxygenoterapii.

Zvláštností hotelu je RINGOLAND – galerie života a díla známého českého hudebníka, spisovatele, scénáristy, divadelníka a malíře Františka Ringo Čecha, kde najdete více jak třicet originálů umělcových obrazů, desítky grafi k, osobních artefaktů a soukromých fotografi í. Prohlídky se konají denně a nabízí projekci o životě a tvorbě tohoto umělce.

Hotel Berg****
Lázeňský vrch 82, 471 63 Staré Splavy
tel. recepce: +420 487 877 445, e-mail: recepce@hotelberg.cz
www.hotelberg.cz, www.ringoland.cz
 

Benefity:

 • 10% sleva v restauraci Berg s převážně italskou kuchyní a čerstvou sezónní nabídkou specialit. Více než dva tisíce lahví vín a desítek destilátů z celého světa. Sleva platí i na oslavy, soukromé večírky atp.
 • 20% sleva na procedury Wellness Therapy centra. Masáže, balneoterapie, pedikúra, kosmetika, tělové zábaly, přístrojové lymfomasáže, hammam nebo oxygenoterapie. Doplňkově je také možné využít bazén, vířivku, Kneippovy lázně, finskou saunu, biosaunu a parní saunu nebo solární louku.
 • 30% sleva ze základního vstupného do Ringolandu (45,- Kč).

Slevy platí pro všechny kategorie Klubu.

 

Reklamní agentura DEUS

Historie firmy se začala psát roku 1996. Jejím cílem je objevovat stále nové směry v oblasti reklamy a marketingu. Díky zkušenostem, načerpaným při různých činnostech, umí být kreativní a originální. Agentura nabízí služby grafického studia, vydavatelství, výroby reklamy, tvorby webových stránek, tiskovou produkci ad. Mediální portfolio tvoří měsíčník Lípa a portál www.i-noviny.cz.

Magazín Lípa vychází jako z větší části nekomerční měsíčník, je distribuován zdarma v České Lípě, Novém Boru a okolí, Stružnici, Zahrádkách a Zákupech. Oslovuje více jak 55 tisíc obyvatel nákladem 25.200 kusů. Je to největší informační médium v regionu, podporuje kulturní a sportovní dění v kulturním kalendáři, i recenzemi a rozhovory.

i-noviny.cz jsou regionální zpravodajský server, který si klade za cíl přesně a úplně informovat o dění v regionu Českolipska a blízkého okolí. i-noviny.cz byly založeny v roce 2000. Komentují dění v regionu a vytváři prostor pro komunikaci.

Reklamní agentura Deus
Klášterní 5, 470 01 Česká Lípa
tel.: +420 773 800 980, e-mail: deus@volny.cz
www.prodeus.cz, www.i-noviny.cz

Benefity:

 • 20 % sleva na inzerci v magazínu Lípa a na i-noviny.cz pro všechny kategorie;
 • 10 % sleva na reklamní služby (grafické zpracování) pro kategorii Maestoso.

 

Českolipsko na dlani

Kniha Českolipsko na dlani je unikátní velkoformátová barevná publikace plná leteckých fotografií mnoha desítek míst Českolipska. Nevšední zážitek pro členy klubu festivalu s výraznou slevou. 

Více informací o knize najdete na www.ceskolipskonadlani.cz.