Komorní cyklus (KPH)

Mezinárodní hudební festival Lípa Musica připravuje novou koncertní řadu mimo svůj tradiční festivalový program, která obnoví tradici pořádání koncertů v rámci čekolipského Kruhu přátel hudby. V jejím rámci bude uvedeno od zimy do začátku léta šestero komorních koncertů. Leitmotivem připravovaného koncertního cyklu by mohlo být heslo Lípa Musica České Lípě. Všech šest hudebních zastavení bude totiž hostit místo, odkud festival pochází, tedy Česká Lípa. Konkrétně se bude většina akcí konat v místním Centru textilního tisku, které se ukázalo být po několika zprodukovaných koncertech uplynulých ročníků festivalu ideálním místem pro hudební produkce a setkávání komorního rázu.

Důvodů, proč tuto koncertní řadu produkovat, je několik, ale všechny mají souvislost s Českou Lípou a s lokálním patriotismem, který má Lípa Musica ve svém programu dlouhodobě. V prvé řadě cítí festival potřebu a závazek vůči svému českolipskému publiku, které nechce nechat až do podzimu v očekávání další festivalové sezóny. Tento krok je logický i v souvislosti s navázáním na činnost českolipského Kruhu přátel hudby, který v minulosti obdobné cykly pořádal a svým způsobem byl institucí, jež pomocí klasické hudby vynikající úrovně kultivovala českolipské posluchačstvo v letech před Lípou Musicou.

Hudba je zde prostředkem setkávání, ale celý podnik je motivován sofistikovanou cestou ještě se starší městskou kulturní institucí, a sice spolkem Nordböhmischer Exkursions-Club. Ten byl založen roku 1878 a v roce 2018 tak uplyne od jeho založení 140 let. Tento klub v minulosti sdružoval regionální vlastivědné badatele a lokální patrioty a literáty. Členové klubu pořádali exkurze, přednášky, angažovali se v místním školství a společně vydávali až do začátku 2. světové války časopis Mitteilungen des Nordböhmischen Exkursions Clubs, kde byly uveřejňovány zprávy o místních vlastivědných reáliích, historii, národopisu, literatuře i přírodních vědách.

Již před druhou světovou válkou a krátce též po ní na práci místních německých patriotů navazovali čeští vlastivědní badatelé, kteří v kraji založili Český muzejní spolek pro kraj Českolipský a později České muzeum. Svým způsobem lze za nástupnickou organizaci Exkursions klubu považovat Vlastivědný spolek Českolipska. Ten se proto rozhodl pečovat o odkaz někdejších vnikajících osobností České Lípy tím, že připomene během jednotlivých koncertů jejich práci a angažmá pro své město. Zapomenutým osobám, jež milovaly zdejší kraj, se tak dostane vzpomínky, která bude mít malebné hudební pozadí. Každý koncert z plánovaného cyklu bude zároveň uctěním jednotlivých osobností českolipské minulosti a připomenutím stopy, jež na svém městě zanechali.
 

Program:

23/1/19h
Centrum textilního tisku, Česká Lípa
Kalabis Quintet
Zuzana Bandúrová – fl étna, Jarmila Vávrová – hoboj, Anna Sysová – klarinet, Denisa Beňovská – fagot, Adéla Triebeneklová – lesní roh
Rejcha | Haas | Arnold

První z avízovaných komorních setkání se uskuteční v měsíci lednu, kdy se českolipským divákům představí dechový soubor Kalabis Quintet. Ten tvoří pětice mladých muzikantek v obsazení příčná flétna, hoboj, klarinet, fagot a lesní roh. Dechové kvintety byly už od konce 18. století oblíbeným nástrojovým obsazením pro komorní koncerty. Pro dechové kvintety, které dohromady vytváří pestrý a sytý zvuk, psali už Mozart a Haydn. Nejznámějším propagátorem tohoto nástrojového obsazení byl na přelomu 18. a 19. století Antonín Rejcha, autor první skladby repertoáru. Ten je dále rozšířen o moderní kusy z dílny Pavla Haase nebo Malcolma Arnolda, autora slavné hudby ke snímku Most přes řeku Kwai.

Regionální osobností, jíž je toto první hudební setkání příštího roku věnováno, je Bohumil Kinský (1898-1987). Tento učitel a později ředitel měšťanské školy přišel do České Lípy v roce 1924. Angažoval se jako muzejní pracovník, fotograf a autor turistických průvodců. Nadšený badatel stál u založení pobočky Klubu československých turistů, Českého muzejního spolku pro kraj českolipský a poté i Českého muzea.

 

20/2/19h
Centrum textilního tisku, Česká Lípa
Purgatio
KCHUN: Martin Prokeš & Marek Šulc – zpěv,
Jiří Dvořák – mluvené slovo (ze záznamu), Rudolf Živec – videoart, Atila Vöros – kresba světlem
Středověká a renesanční inspirace Dantovou Božskou komedií ve zpěvech, mluveném slovu a video artu

Únorové komorní hudební zastavení přinese setkání se známými tvářemi, jimiž jsou Martin Prokeš a Marek Šulc, kteří dohromady tvoří pěvecké duo Kchun. Jejich program nazvaný Purgatio, tedy očistec, se nechává inspirovat Božskou komedií Dante Alighieriho. Kromě zpěvu tvoří další složky představení mluvené slovo, ale také naživo malířem Atilou Vörösem prováděné kresby světlem, uváděné do pohybu pomoci videoartu Rudolfa Živce.

Tematicky se k této světelné a obrazové výpravě koncertu hodí připomenutí odkazu Wilhelma Horna (1809-1891), jenž byl jedním z čelných průkopníků a propagátorů fotografie ve střední Evropě a byl dokonce vydavatelem prvního fotografického časopisu na světě nazvaného Photographisches Journal. Svůj první fotoateliér si českolipský rodák otevřel v Praze již v roce 1841 a zobrazovací metodou daguerrotypie zde pořídil stovky portrétů. Ke konci života se vrátil do České Lípy a i zde ve svém ateliéru v dnes neexistujícím domě na rohu ulic Děčínské a Pod Holým vrchem pokračoval ve fotografování.

 

20/3/19h
Centrum textilního tisku, Česká Lípa
Zemlinského kvarteto
František Souček, Petr Střížek – housle, Petr Holman – viola, Vladimír Fortin – violoncello
Mozart | Dvořák

Březnový koncert cyklu uvede věhlasný smyčcový soubor Zemlinského kvarteto. Jeho program bude složený z děl hudebních velikánů Wolfganga Amadea Mozarta a Antonína Dvořáka. Mozartův kvartet KV 428 věnoval jeho autor Josephu Haydnovi a je jedním z jeho nejpropracovanějších kvartetů. Dvořákův smyčcový kvartet zvaný Americký rovněž představuje jeden z kompozičních vrcholů Dvořákova díla, který zde působí odpočatě, vyrovnaně a plný sil. V době svého uvedení měl tento kvartet obrovský ohlas a dodnes je jedním z nejuváděnějších kusů pro toto obsazení.

Večer věnovaný hudebním autoritám Mozartovi a Dvořákovi regionálně zaštiťuje osobnost Franze Mohaupta (1854-1916), který byl místním hudebním skladatelem a pedagogem, jenž získával hudební vzdělání mimo jiné u Antonína Dvořáka, u nějž studoval kompozici. V České Lípě Franz Mohaupt vedl Mužský pěvecký sbor, který se často věnoval jeho vlastní písňové tvorbě. Složil ale také četná klavírní a orchestrální díla a několik oper.

 

24/4/19h
Centrum textilního tisku, Česká Lípa
Musica Florea
& Improvizace (pra)zdroj hudebního umění
Jiří Sycha – barokní housle, Eleonor Machová – barokní housle, viola a viola da gamba, Magdalena Malá – barokní housle a viola, Tomáš Reindel – perkuse, Marek Štryncl – barokní violoncello a kytara, Iva Štrynclová – varhany
Michna | Purcell | Finger | Cavalli | Falconieri ad.

V měsíci dubnu obohatí program komorního koncertního cyklu soubor Musica Florea věnující se převážně poučené interpretaci barokní hudby. Na programu jsou díla Adama Václava Michny z Otradovic, Henryho Percella, Gottfrieda Fingera či Francesca Cavalliho. Musica Florea zde pod vedením svého uměleckého vedoucího a violoncellisty Marka Štryncla provede autentický barokní repertoár.

Patronem z minulosti města Česká Lípa se pro tento koncert stane osoba Josefa Mauritia Elbela (1730-1798), jenž po studiích na českolipském gymnáziu vstoupil do cisterciáckého řádu a později byl zvolen opatem kláštera v Oseku. Především díky jeho přínosu a zájmu o vzdělanost vděčil osecký klášter za to, že nebyl zrušen v rámci josefínských reforem.

 

22/5/19h
Centrum textilního tisku, Česká Lípa
Lukáš Sommer – kytara
autorské skladby

V květnu se diváci cyklu mohou těšit na kytarový koncert Lukáše Sommera, který je významným českým klasickým kytaristou mladé generace. Lukáš Sommer není ale pouze interpretem nýbrž se během koncertu uvede jako skladatel a zahraje pět vlastních skladeb nazvaných Pět preludií pro kytaru. Tento koncert je věnován postavě Jahanna Nepomuka Willomitzera (1818-1886), který byl knězem, učitelem a historikem a svůj badatelský život zasvětil dějinám České Lípy. Po dlouhá léta byl ředitelem hlavní školy a dívčí měšťanské školy a podporoval místní kulturní život. Dodnes jsou ceněny jeho historické práce o českolipských kostelech.

 

19/6/19h
městský park, Česká Lípa (v případě nepříznivého počasí v kostele Církve československé husitské)
MAJÁLES, toť jest Máj a Les
:II:RITORNELLO:II: & Michael Pospíšil
zpěv, šalmaj, fl étny, loutny a barokní kytara
Folklorní soubor Barunka & Martina Pavlasová tančí, jančí, křepčí

Koncert se koná pod záštitou Ing. Jitky Volfové, statutární náměstkyně hejtmana Libereckého kraje a za finanční podpory Libereckého kraje.
Koncert připomene Eduarda Steffena, českolipského malíře, který měl největší zásluhu na zřízení městského parku.

Posledním, červnovým, zastavením komorního koncertního cyklu je program nazvaný Majáles, v němž se představí zpěvák Michael Pospíšil a jeho soubor Il:Ritornello:II. Oproti ostatním akcím konajícím se v Centru textilního tisku, bude tento program hostit městský park v České Lípě a v případě nepříznivého počasí bude přesunut do zde stojícího evangelického kostela. V souboru Michaela Pospíšila se představí historické hudební nástroje jako je šalmaj, flétny, loutny a barokní kytara. Muzikanti budou ale navíc podpořeni folklórním souborem Barunka. Program uvede česky a latinsky zpívané barokní písně a má být oslavou znovuzrozené přírody, v měsíci červnu nejsilněji bující.

Koncert se koná v parku už proto, že je zde při této příležitosti naplánováno znovuodhalení pomníku Eduardu Steffenovi (1839-1893), který byl výtvarným umělcem, jenž se silně otiskl na vzhledu města Česká Lípa v druhé polovině 19. století. Eduard Steffen se jako člen okrašlovacího spolku mimo jiné zasadil o založení městského parku, zalesnění Holého vrchu či postavení rozhledny na Špičáku.

Plánovaný komorní koncertní cyklus se touto oslavou věnovanou Eduardovi Steffenovi završí. Jednotlivé koncerty cyklu jsou darem Lípy Musicy svým nejvěrnějším posluchačům. I proto se celá akce koná v České Lípě, kde je festival doma. Diváci festivalu Lípa Musica s komorním cyklem překlenou dlouhé období do začátku podzimu, kdy jednotlivá místa v regionu opět rozezní projekty v tradičním rámci festivalu.

 

Vstupenky:

220,– Kč / jednotlivé koncerty
19. 6. vstup zdarma
900,– Kč / abonmá na celý cyklus

Předprodej vstupenek probíhá od 27. 11. 2017 ve festivalové kanceláři MHF Lípa Musica (Žižkova 528/6, Česká Lípa) a na www.lipamusica.cz.

Slevy:
studenti a senioři nad 60 let: 10 %,
děti do 15 let, držitelé průkazu ZTP a ZTP/P: 50%,
slevy nelze kombinovat s abonmá

Informační leták ke stažení zde.

Pořadatel:
Bohemorum, s.r.o. | info@lipamusica.cz | tel.: +420 608 917 973

Změna programu vyhrazena.

Partneři: Město Česká Lípa | Nadace Český hudební fond | Liberecký kraj | Ministerstvo kultury ČR