Komorní cyklus nabídne v dubnu improvizaci

V měsíci dubnu obohatí program komorního koncertního cyklu soubor Musica Florea věnující se převážně poučené interpretaci barokní hudby. Program koncertu bude konfrontací raně barokních italských skladatelů s jejich o několik generací mladšími evropskými následovníky. Názorně tak ukáže cestu a vývoj původní italské barokní inspirace, její adaptaci v anglickém, německém či rakouském prostředí. Nad barokním zadáním večera se ale kromě jasných partů bude vznášet také příslib improvizace, kterou soubor Musica Florea v podtitulu večera nazval (pra)zdrojem hudebního umění. Patronem z minulosti města Česká Lípa se pro tento koncert stane osoba Josefa Mauritia Elbela (1730-1798), jenž po studiích na českolipském gymnáziu vstoupil do cisterciáckého řádu a později byl zvolen opatem kláštera v Oseku. Především díky jeho přínosu a zájmu o vzdělanost vděčil osecký klášter za to, že nebyl zrušen v rámci josefínských reforem. Vstupenky na koncert, který se uskuteční v úterý 24. 4. od 19 hodin v čekolipském Centru textilního tisku jsou v prodeji ve festivalové pokladně v Žižkově ulici v České Lípě či on-line zde