Konojedská premiéra s Ensemble Inégal

Předposlední letošní zastavení 16. ročníku MHF Lípa Musica v Ústeckém kraji přichystalo pro festivalové návštěvníky unikátní zážitek, a to nejen díky hudebnímu programu, ale především možností navštívit zbrusu nově zrekonstruovaný kostel Nanebevzetí Panny Marie v Konojedech u Úštěka. Chrám, jenž přináležel servitskému klášteru vybudovanému hrabětem Šporkem, byl dlouhá léta zcela zdevastován. O jeho znovuobnovení se zasadil Spolek pro obnovu památek Úštěcka a barokní perla tak opět nabyla svého lesku. A díky festivalu Lípa Musica se rozezněla i hudbou, která s dobou založení této církevní památky úzce souvisí.

Program Domine Jesu Christe nabídl kontemplativní setkání s vokálním i instrumentálním odkazem raně barokních skladatelů německé a italské provenience i našeho regionu. Večer otevřely ukázky z díla Samuela Capricorna, českého rodáka, jehož Ensemble Inégal s úspěchem znovu probouzí ke koncertnímu životu. Instrumentální mezihra připravil exkurz do tvorby jeho současníka Schmelzera. Italskou linku programu tvořily ukázky z díla Sancese, Cimy, Meruly a Monteverdiho a coby připomenutí významné hudební osobností, která vzešla z našeho regionu ansámbl zařadil i skladbu Heinricha Ignáce Franze Biberova, rodáka z nedaleké Stráže pod Ralskem. Pestrou přehlídku barokních komponistů doplnila další ze znovuobjevovaných a u barokních orchestrů dnes populárních osobností - J. H. Kapsberger.

Interpretačně říjnový nedělní podvečer rozsvítil zářivě jasný soprán Gabriely Eibenové, zaujal i méně známý dechový nástroj plného zvuku, cink, či virtuózní umění theorbisty. Pevný základ večeru pak vtiskl umělecký vedoucí souboru, Adam Viktora od varhanního pozitivu. Duchovně obsažný večer ve znamení raně barokní zbožné estetiky byl příjemným završením čtvrtého festivalového týdne, který nadšené publikum odměnilo potleskem vstoje.