MHF Lípa Musica - přeshraniční spolupráce / projekt podpořený Evropskou unií

Realizace projektu „MHF Lípa Musica- přeshraniční spolupráce“ je podpořena Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj z Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014-2020 v rámci Fondu malých projektů Euroregionu Nisa, č. reg. ERN-0686-CZ-30.05.2018.

Spolek ARBOR již sedmým rokem iniciuje přeshraniční dialog na poli kultury s vybranými saskými městy a obcemi a pořádá v nich koncerty se zaměřením na klasickou hudbu. Tyto akce jsou jedinečnou platformou setkávání a spolupráce Čechů a Němců. Cílem tohoto projektu je navázanou spolupráci dále prohloubit a upevnit, zlepšit komunikaci a přístupnost informací o realizovaných aktivitách na saské straně a vytvořit příležitost pro setkání zástupců hlavních partnerů a aktérů česko-německého dialogu a výměnu zkušeností. Projekt je postaven na vytvoření komunikačních kanálů a nástrojů pro oslovení a zvýšení publicity pořádaných akcí na saské straně (facebooková prezentace, brožura o spolupráci, vydání audio nahrávky z realizovaných aktivit, videoreportáže o koncertech a setkáních apod.) a současně na realizaci dvoudenního setkání českých a německých aktérů projektu za účelem dašího prohloubení spolupráce a výměny zkušeností. Setkání proběhne v Internationales Begegnungszentrum St. Mariental na jaře 2019 za účasti reprezentantů níže zmíněných obcí a měst ze saské strany a zástupců žadatele. Pro veřejnost projekt nabídne vytvoření informačních nástrojů a nosičů, které zpřístupní a zvýšípovědomí o realizovaných aktivitách a česko-německémpřeshraničním kulturním dialogu. Výstupyprojektu budou mít trvalou hodnotu a budouvyužitelné pro propagaci a prezentaci i po jeho skončení (brožura, nahrávky apod.), a to ve spolupráci s partnerem projektu i dalšími zainteresovanými aktéry na německé straně (další obce a města - Bautzen, Großschönau, Lückendorf, Oybin, Schirgiswalde ad.). Cílovou skupinou projektu je široká veřejnost z řad rezidentů i návštěvníků saského příhraničního regionu se zájmem o kulturu.

Aktivity projektu:
- stránka na facebooku
- informační brožura
- propagační audionahrávka
- videoreportáže
- setkání aktérů a partnerů - jaro 2019
- setkání pracovní skupiny - čtvrtletně

www.ern.cz