Naši partneři už to vědí...

Ve středu 17. dubna proběhlo slavnostní představení programu 18. ročníku MHF Lípa Musica 2019 na Zámku v Děčíně, které bylo určené pro čestné hosty z řad partnerů festivalu. Slavnostního večera se zúčastnili reprezentanti Litoměřické diecéze (Mons. Jan Baxant) Libereckého a Ústeckého kraje (Ing. Květa Vinklátová - členka rady Libereckého kraje, řízení rezortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Ing. Jaroslav Dubský - předseda výboru pro kulturu a památkovou péči v Ústeckém kraji, Ing. Jitka Volfová - starostka Města Česká Lípa, Jaroslav Hrouda - primátor SM Děčín ad.) a další zástupci z řad partnerů festivalu. Program festivalu představil Martin Prokeš, ředitel festivalu, hudebním hostem byl nový umělecký garant festivalu Josef Špaček. Děkujeme za přízeň a spolupráci všem partnerům! Veřejnosti bude program představen v úterý 30. dubna v kostele Mistra Jana Husa v České Lípě.

Fotogalerie k prohlédnutí zde: http://www.lipamusica.cz/cs/predstaveni-programu-18-rocniku-mhf-lipa-musica
foto: Martin Špelda