Niterně expresivní večer s violoncellem

V sobotu 19. října se uskutečnil festivalový návrat na dokský zámek po jeho zasloužené rekonstrukci. Zaplněnému Rytířskému sálu se představila současná ikona německé violoncellové školy Julian Steckel. Umělec oplývající výjimečným interpretačním kouzlem provedl náročný sólový recitál, pro nějž si vybral díla Bacha, Dutilleuxe a Kodályho. Setkání s charismatickým umělcem, který je nejen brilantním virtuózem s udivující technickou perfekcí a jistotou, ale svou hrou předává publiku energii a emoce a podle svých slov odhaluje své zranitelné nitro, bylo pro festivalové publikum očekávaným zážitkem. Stecklova indispozice zabránila jeho debutu v rámci festivalového sextetu, avšak svůj recitál provedl již v plné síle. Úvod večera patřil třetí Bachově suitě C dur, populárnímu dílu mezi violoncellisty, které dalo ve Stecklově interpretaci vyniknout obdivuhodné paletě technických prostředků, se kterými Bach v tomto kuse dokázal pracovat, i působivé intimitě.

Druhým číslem večera bylo dílo francouzského soudobého skladatele Henriho Dutilleuxe, které zkomponoval na objednávku Mstislava Rostropoviče a které si pohrává se jménem významného švýcarského mecenáše Paula Sachera. Dílo svou estetikou ostře kontrastující s úvodním Bachem dalo Steckelovi příležitost rozvinout více expresivní barvy. Zaujal citem pro detail, brilantní modulací tónů i široce rozvinutou dynamickou škálou. Rozervanost díla byla v podání Steckla strhující a fascinované publikum natolik soustředěné, že by byl slyšet i pověstný spadlý špendlík...

Popřestávkový program nabídl Kodályho Sonátu b moll, op. 8, dílo uherského temperamentu se slyšitelnými ozvuky impresionistů, Bartóka i lidového folklóru, jehož byl Kodály znalcem. Brilantní virtuózní pasáže, sytě barvitý zvuk Stecklova cella a emoce doslova prýštící z umělcových strun korunovaly dokský festivalový večer na grandiózní umělecký zážitek ojedinělý svoji niterností i expresivitou. Ovace vstoje následovaly po doznění poslen'dního tónu a byly více než zasloužené. Bravo Steckel!