Novoroční recepce Kontaktní kanceláře Svobodného státu Sasko v Praze s Lípa Musica Jazz Quartetem

Ředitel festivalu Lípa Musica Martin Prokeš byl 18. ledna čestným hostem Novoroční recepce Kontaktní kanceláře Svobodného státu Sasko v Praze, jíž se dále účastnil pan Oliver Schenk, státní ministr pro spolkové a evropské záležitosti a vedoucí Státní kanceláře Svobodného státu Sasko, generální konzul v Drážďanech Dr. Jiří Kuděla nebo například bývalý ministr kultury Mgr. Daniel Herman či ředitel pražské kanceláře Dr. David Michel. V duchu pokračujících snah o prohloubení česko-německého dialogu přispěl festival Lípa Musica akci i zajištěním uměleckého programu recepce účastí Lípa Musica Jazz Quartetu. Toto nové hudební uskupení, které vzniklo v roce 2017 pod záštitou MHF Lípa Musica, je složené ze čtyř profesionálních českých muzikantů (David Masek – klavír, Jan Špringl – saxofon, Otto Hejnic – bicí, Miloš Petr Klápště – kontrabas), kteří mají své vlastní hudební projekty a zároveň vystupují po boku různých osobností hudebního světa na poli klasické, populární, jazzové i filmové hudby. Kvarteto se se svou osobitou improvizační jazz fusion postaralo o příjemný hudební zážitek pro účastníky této významné akce. Foto: Milan Turek