Partneři

Hlavní partneři:

                   

 

Festival se koná za laskavé podpory:

      

     

          

         

 . 

Exkluzivní partneři Koncertu pro Liberecký kraj:

     

 

Realizace projektu „MHF Lípa Musica- přeshraniční spolupráce“ je podpořena Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj z Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014-2020 v rámci Fondu malých projektů Euroregionu Nisa, č. reg. ERN-0686-CZ-30.05.2018.:
 

  

             

 

Oficiální partneři

           

 

 

Finanční partneři

    
    
  
 

    

Hlavní mediální partneři:

      

 

Mediální partneři:

     

      

         

    

    

Donátoři - Lípa Maecenaria:

Děkujeme za laskavou podporu Mons. Mgr. Janu Baxantovi, biskupu litoměřickému a Biskupství litoměřickému. 

      

      
     

            ostatní dárci jsou uvedeni v sekci věnované donátorském klubu Lípa Maecenaria  

      

Sanamus musica - Léčíme hudbou

MUDr. Hana Dečiová | MUDr. Gruntorádová s.r.o. | MUDr. Tomáš Jirkovský | MUDr. Jiřina Johanidesová | MUDr. Tomáš Kočí | MUDr. Vlasta Konopková​ | MUDr. Jana Kostolná | MARI - dent, s.r.o. | MUDr. Anna Nováková | MUDr. Martina Pokorná | MUDr. Věra Pokorná | MUDr. Štepánka Rohlíčková | MUDr. Zina Ropková | MUDr. Alena Sellnerová | MUDr. Dagmar Schneebergerová | MUDr. Jana Šepsová | MUDr. Lenka Šepsová | MUDr. Blanka Turčanová | MUDr. Břetislav Ulrich | MUDr. Pavla Vránová

Děkujeme také všem ostatním, kteří nechtěli být jmenováni.

DARY VĚNOVANÉ SPOLKU ARBOR JSOU UŽITY NA PODPORU MHF LÍPA MUSICA  A DALŠÍ FINANCOVÁNÍ KULTURY V REGIONU ČESKOLIPSKA.

 

 

Podporovatelé festivalu: