Pro Viktorku aneb zářivá benefice v Schirgiswalde

V sobotu 13. října pokračovala sedmnáctá Lípa Musica benefičním koncertem. Stalo se již tradicí, že festival podporuje Nadační fond Ozvěna, který se svými aktivitami snaží prospět dětem, mladistvým a jejich rodinám, jimž do života vstoupilo sluchové postižení. V kostele Nanebevzetí Panny Marie v saském Schirgiswalde ve prospěch sluchově postižené Viktorky zahráli zázrační mladí trumpetisté Vilém a Viktor Hofbauerovi za varhanního doprovodu Petra Čecha. Zaplněný kostel tak ve prospěch bohulibé činnosti rozzářil jasný tón trubek i majestátní zvuk místních varhan.

Třešťští bratři Vilém a Walter Hofbauerovi jsou zářivým zjevením na české klasické hudební scéně. Oba mají na svém kontě bezpočet úspěchů z tuzemských soutěžních klání a přes svůj mladý věk vystupují s předními orchestry nevyjímaje Českou filharmonii nebo Rozhlasové symfoniky, a slibně rozvíjí i své sólové kariéry. Jejich talenty pramenící z již samotného hudebnického rodinného zázemí jsou velkým příslibem pro český hudební export. Vynikajícím sekundantem byl trumpetistům i mladý varhaník Petr Čech, který se již plně etabloval na mezinárodní hudební scéně.

Program provedl přítomné návštěvníky skvosty od barokní hudby až po současnost. Úvodní fanfárou koncertu byl jiskrný Vivaldiho Trumpetový dvojkoncert C dur, v němž vynikly virtuózní schopnosti obou bratří. Následoval italsky elegantní Bachův koncert, v němž své mistrovství představil Petr Čech. Hudební dialog pokračoval svěžím Torelliho koncertem, který uzavřel barokní část koncertního programu. 

Následovalo působivé a majestátní Allegro vivace z Páté symfonie Francouze Charlese-Marie Widora, která byla v podstatě sólovou varhanní skladbou. Rytmickou a naděje plnou symfonii vystřídala moderní a zvukově zajímavá  kompozice Stanleye Friedmanna v podání vynikajícího Waltera Hofbauera, hrajícího výjimečné z presbytáře, jež byla doslova exhibicí a tryskající přehlídkou nejroztodivnějších trumpetových efektů doplněných o vokální ornamenty.

Závěr večera patřil Oknu podle Marca Chagalla. Expresivně fantaskní skladba evokující mistrova plátna z pera výrazné skladatelské osobnosti 20. století, Petra Ebena, v jímavém dialogu trubky a varhan završila dramaturgicky kontrastní a objevný večer, který jako ozvěna zarezonoval v duších koncentrovaného publika. To na charitativní účely fondu přispělo částkou ve výši 35.840 Kč. A tak by se s jistou nadsázkou chtělo parafrázovat, že podobně jako Ludwig van Beethoven napsal populární skladbu pro Elišku, napsala Lípa Musica svým benefičním večerem věnovaným Ozvěně "koncert pro Viktorku".  Děkujeme!

Více informací o aktivitách Nadačního fondu Ozvěna najdete na www.ozvena.org.