Bach-Beethoven-Baborák

Bach-Beethoven-Baborák

Johann Sebastian Bach (1685-1750): Braniborský koncert č. 3 G dur
Edvard Hagerup Grieg (1843-1907): Z časů Holbergových, suita op. 40
Ludwig van Beethoven (1770-1827): Smyčcový kvintet C dur, op. 29

Pražští komorní sólisté
Radek Baborák – dirigent

Další z koncertních vystoupení uměleckého garanta letošního ročníku festivalu hornisty Radka Baboráka bude návrat do Budyšína, kam náš přední i světový hornista přiveze svůj orchestr Pražští komorní sólisté. Neumannovskou tradicí prosycený smyčcový komorní orchestr patnácti výjimečných muzikantských osobností, které spojuje nadšení, interpretační zralost, úcta k tradicím české smyčcové školy, vášeň pro komorní hudbu, zvídavost při objevování nových skladeb, spontánní radost ze společně sdílených zážitků  a především přátelství a kolegialita, jež se vytvářejí  od dob  studií a společným  působením v dalších souborech a orchestrech, se již v loňském roce úspěšně představil na slavnostním závěrečném koncertu po boku Adama Plachetky. Pro letošní rok Radek Baborák s tímto tělesem připravil dopolední komentovaný program pro žáky základních škol, i večerní koncertní setkání s Bachem, Griegem a Beethovenem.

POZOR! Koncert se koná v sále Srbského národního souboru na adrese Äußere Lauenstraße 2, 02625 Bautzen, nikoli v Německo-srbském lidovém divadle!