Cappella Mariana / KPH

15/1/19h | Centrum textilního tisku, Česká Lípa
Cappella Mariana

Hana Blažíková, Barbora Kabátková – soprán
Vojtěch Semerád, Tomáš Lajtkep – tenor
Martin Schicketanz – baryton
Jaromír Nosek – bas
Vojtěch Semerád – umělecký vedoucí

Quinta essentia: Pocta franko-vlámské polyfonii a její recepce v renesančních Čechách
Josquin des Prez: Nymphes des bois – La déploration sur la mort de Johannes Ockeghem / Nářek nad smrtí Johannese Ockeghema
Pierre de la Rue: Missa de Sancta Cruce
Lupus Hellinck: In te Domine speravi
Alexandre Agricola: Je n’ay dueil
Balthasare Resinarius:
Deus tuorum militum, Discubuit Jesus
Josquin des Prez: Stabat Mater

RESINARIUS, Balthasar
(* 1486, 1485 případně 1480 v Děčíně, † 12. 4. 1544 v České Lípě)

se narodil v severočeském Děčíně. Nejprve byl sborovým zpěvákem u renesančního hudebního skladatele franko- -vlámské školy Heinricha Isaaca v rámci dvorní kapely
Maxmiliána I. Habsburského, potom studoval na Lipské univerzitě a později se stal katolickým knězem ve službách míšeňského biskupa Johanna VI. von Saalhausen, resp. Hanuše ze Salhausenu. Byl jedním z prvních konvertitů k luteránské víře, asi od roku 1534 působil jako luteránský farář v České Lípě. Jeho nejvýznamnějším dílem je soubor 80 responsorií. Byl označován jako jeden z největších mistrů své doby. V hudbě období reformace je označován jako „hvězda první velikosti“.