Chvála lidského hlasu

Gregorio Allegri (1582–1652): Miserere (Smiluj se) pro tenor sólo a smíšený dvojsbor a cappella
Johannes Brahms (1833–1897): Drei Gesänge (Tři zpěvy) op. 42 pro smíšený sbor a cappella
Vytautas Miškinis (*1954): Dum medium silentium (Když zavládlo hluboké ticho) pro smíšený sbor a cappella
Bohuslav Martinů (1890–1959): Čtyři písně o Marii H 235 pro smíšený sbor a cappella
Michael Tippett (1905–1998): Five Negro Spirituals (Pět černošských spirituálů) pro sóla a smíšený sbor a cappella

Martinů Voices
Lukáš Vasilek – sbormistr

Skvostný, dokonalý, pozoruhodný. Takový je mladý komorní soubor Martinů Voices, který pod vedením Lukáše Vasilka patří ke klenotům naší sborové scény. Jeho výkony jsou vzácně vyrovnané a okouzlují individuálním charakterem i nádhernou interpretační dokonalostí postavenou na podrobném promyšlení, detailní přípravě a naprosto pečlivém a spolehlivém provedení všech myslitelných parametrů; aniž by přitom šlo o pouhou naučenou dokonalost. Tak analyzuje um Martinů Voices odborná kritika, avšak i ucho laického posluchače záhy odhalí kouzlo tohoto výjimečného ansámblu a vzdá chválu lidskému hlasu…