Domine Jesu Christe

Samuel Capricornus: Salve mi Jesu misericordiae
Heinrich Ignaz Biber: Růžencová sonáta I.  
Alberik Mazák: Sub tuum praesidium, Nobilissime Jesu 
Giovanni Paolo Cima: Sonata per Cornetto
Anonym - Heinrich Ignaz Biber?    In sole posuisti 
Heinrich Ignaz Biber: Passacaglia 
Samuel Capricornus: Domine Jesu Christe 
Heinrich Ignaz Biber: Sonata representativa 
Samuel Capricornus: Sanctus & Benedictus

Gabriela Eibenová – soprán
Lenka Torgersen – housle
Richard Šeda – cink
Jan Čižmář – teorba
Ensemble Inégal
Adam Viktora – varhany, um. vedoucí

Program 16. ročníku festivalu uceleně představí všechny české ansámbly zaměřené na dobově poučenou interpretaci staré hudby. Po Mozartově Requiem v podání souboru Musica Florea a Labyrintu lásky, kterým nás provede Collegium Marianum, je pro premiéru v konojedském kostele Nanebevzetí Panny Marie připraveno setkání s hudbou převážně českých barokních skladatelů. Tvorbu strážského rodáka Heinricha Franze Ignaze Bibera soubor představí v kontextu s jeho neprávem pozapomenutými souputníky Capricornem a Mazákem, kteří taktéž vyšli z českého prostředí, a navíc i s Monteverdiho současníkem Giovanni Paolem Cimou. Osou rozjímavého programu budou duchovní moteta a mešní zpěvy. 

Koncert je věnován mecenášskému klubu Lípa Maecenaria.