Koncert při svíčkách

Štědroň | Tesař | Piazolla | Cardoso | Granados

Zuzana Lapčíková – zpěv, cimbál
Vladislav Bláha – kytara

Zuzanu Lapčíkovou známe jako virtuosní cimbalistku, osobitou zpěvačku a skladatelku. Hudební kořeny z rodného moravského Slovácka ji studijně i profesně nasměrovaly k moravské lidové písni a hudbě, ale její hudební rozlet folklórní základ již dávno přesáhl. To dosvědčí i niterný večer při svíčkách v zahrádeckém kostele sv. Barbory, který patří k nejoblíbenějším festivalovým místům. Zpěv Zuzany Lapčíkové sdílející čirou radost, pokoru i tichou něhu v průzračném cimbálovém doprovodu v dialogu s kytarou slibuje sugestivní setkání s kouzelnou poetikou české hudby v kontrastu s hispánským temperamentem…