Mistrovské kurzy a Má to smysl!

Mistrovské kurzy & Má to smysl!
s Radkem Baborákem

žáci ZUŠ Česká Lípa
Radek Baborák – lesní roh, dirigent
Hana Baboráková – violoncello
Martina Bačová – housle
Karel Untermüller – viola

Společný projekt se Základní uměleckou školou v České Lípě s léty potvrzujícím se názvem „Má to smysl!“ nemůže na programu festivalu chybět ani letos. Osobností, se kterou se mladí talenti našeho regionu, kteří svůj talent tříbí právě na této škole, budou moci setkat, a to nejen na jednom pódiu, ale i na mistrovských kurzech, nemůže být v letošním roce nikdo jiný než hornista a dirigent Radek Baborák. Tato významná osobnost, která svým uměleckým rozletem přesáhla výrazně hranice naší země, vtiskla tvář tímto projektem uplynulým dvěma festivalovým letům a tímto projektem se loučí... Nemůže být však lepšího vzoru a inspirace pro nastupující generace mladých hudebníků, než špičkový hráč, jehož kariéru zdobí cena Grammy, angažmá v nejlepších filharmoniích světa – České, Mnichovské i Berlínské, bezpočet sólových i komorních úspěchů, a to i s vlastními tělesy, a především skromnost, nenucenost a lidská vřelost…​

Mistrovské kurzy se budou konat ve spolupráci se ZUŠ Ceská Lípa v pátek 8. 11. - více na www.zuscl.cz.