Papá Haydn a zrod symfonie

Papá Haydn a zrod symfonie

G. F. Händel: Concerto Grosso D dur pro varhany, smyčce a b.c., op.3 č.6, HWV 317 
J. Haydn: Koncert D dur pro lesní roh a orchestr, č.1, Hob.VIId:3. 
W. A. Mozart: Divertimento č. 1 D dur “Salcburská symfonie č. 1" KV136 (K. 125a)  
J. Haydn: Symfonie A dur č.59 “Oheň", Hob.I:59  

Přemysl Vojta – lesní roh
Haydn Ensemble
Martin Petrák – dirigent

Franz Joseph Haydn je skladatel, který více než kterýkoli jiný přesně vystihuje cíle a úspěchy klasické éry. Jeho snad nejdůležitějším úspěchem bylo, že rozvinul nespočet jemných způsobů nejvlivnějšího strukturálního principu v dějinách hudby: jeho dokonalost formy zvané sonáta měla epochální dopad. Ve stovkách instrumentálních sonát, smyčcových kvartetů a symfonií Haydn položil nový základ a poskytl trvalé modely. Byl skutečně jedním z tvůrců základních žánrů klasické hudby a čerpali z něj další velikáni, Beethovena, Schuberta či Brahmse nevyjímaje. Nebyl to však patrně prostý a skromný „papá“, jak jej dlouho historie vykreslovala, ale velmi ambiciózní, cílevědomý, vzdělaný člověk, který si byl plně vědom svých předností a hodnot a dokázal si pomalu, ale jistě vybudovat nezávislé a silné postavení, na rozdíl o překotného a radikálního Mozarta… Nejen jeho díla, ale i odkaz Händela a Koželuha, představí novotou vonící Haydn Ensemble Praha fagotisty Martina Petráka.