Pocta Bennewitzovi

W. A.Mozart: Smyčcový kvartet KV465 "Disonantní"
A. Dvořák: Smyčcový kvartet G dur op. 106

Bennewitzovo kvarteto

O tom, že Doksy nejsou jen městem bytostně spjatým s osobností Karla Hynka Máchy, ale do jeho historie se zapsala řada dalších významných osobností, se budete moci přesvědčit na dalším z večerů v dokském zámku. Nedostižnou pověst české kvartetní školy hrdě reprezentuje ansámbl, který si pro své označení zvolil osobnost Antonína Bennewitze, významného českého houslistu, dirigenta, hudebního pedagoga a spoluzakladatel Českého kvarteta. Připomeňme, že jeho pedagogické úsilí zformovalo takové osobnosti, jakými byli Josef Suk, Oskar Nedbal, Otakar Ševčík, František Ondříček, Jiří Herold či Karel Hoffmann. V Doksech Bennewitz strávil podzim svého života a je zde i pochován.