Purgatio

Kchun: Martin Prokeš – tenor, Marek Šulc – baryton
Igor Orozovič – umělecký přednes
Rudolf Živec – videoart
Atila Vörös – živá kresba světlem

Středověká a renesanční inspirace Dantovou Božskou komedií ve zpěvech, mluveném slovu a videoartu.

CREATOR OMNIUM
Hymnus Primus parens hominum 
(Hortus deliciarum)
František z Assisi: Píseň tvorstva 
Kyrie Inmense Conditor (P Cim 4)
Tropus super Libera me Domine Creator omnium rerum deus (Pu V H 11)

MORS
Conductus Veni redemptor gencium (Cod. Hu)
Dante Alighieri: Božská komedie 
(Peklo, Zpěv 1, 1–27) 
Leich Vanitas Vanitatum (Pu V H 11)
Moteto Homo miserabilis – Brumas est mors (Cod. Hu)
Zjevení sv. Jana (4: 1 – 11, 5: 1–5)

INFERNUM
Antiphona Aperite mihi portas justitie + Ps. 117 Confitemini
Domino
Hymnus Audi tellus, audi magni (B.M. lat 6)
Dante Alighieri: Božská komedie 
(Peklo, Zpěv 14,18–42) 
Conductus Quis dabit capiti meo (Cod. Hu)
Žalm 51 (50) Slituj se nade mnou, Bože 
Lauda Convertime o Signore (Grey 3.b.12)

PURGATORIUM
De Lamentatione Jeremiae Prophetae (Cod. Silos)
Conductus Crucifi gat omnes (Cod. Hu)
Ž alm 114 (113) Když Izrael vyšel z Egypta 
Conductus In hoc ortus occidente – improvizace
Dante Alighieri: Božská komedie 
(Očistec Zpěv 2, 1–24) 
Jacopo da Bologna: Madrigale Lo lume vostro

PARADISUM
Sanctus O quam dulciter voces ibi resonat 
(Pu V H 11)
Johannes de Florentia: Madrigale La bella stella
Dante Alighieri: Božská komedie 
(Ráj, Zpě v 7, 1–48) 
Hymnus Urbs Jerusalem beata
Benedicamus Benigno voto (Cod. Hu)

Další festivalové českolipské zastavení přinese setkání se známými tvářemi, jimiž jsou Martin Prokeš a Marek Šulc, kteří dohromady tvoří pěvecké duo Kchun, které se stále
více etabluje na české hudební scéně. Jejich program nazvaný Purgatio, tedy očištění, se nechává inspirovat Božskou komedií Dante Alighieriho. Kromě zpěvu tvoří další složky představení mluvené slovo – recitace úryvků Písma i Danteho monumentálního díla, kterého se tentokrát naživo ujme populární herec a hudebník, člen činohry pražského Národního divadla Igor Orozovič. Chybět nebudou ani živě vytvářené sugestivní kresby českolipského malíře Atily Vöröse uváděné do pohybu videoartem Rudolfa Živce. Na úvod večera bude připraven moderovaný rozhovor s aktéry projektu.

Součást českolipského abonmá. Využijte možnost zvýhodněné návštěvy všech českolipských koncertů. Více informací najdete zde.