Temné hodinky

Temné hodinky / koncert při svíčkách

François Couperin (1668 - 1733):
Prélude (L’art de toucher le clavecin) 
Première Leçon à une voix (Leçons de Ténèbres)

Robert de Visée (ca 1659 - 1733?):
Suite en Ré mineur

François Couperin (1668 - 1733):
Seconde Leçon à une voix (Leçons de Ténèbres)
Première Suite pour viole de gambe et continuo (Pièces de violes avec la basse chifrée, 1728)
Troisième Leçon à deux voix (Leçons de Ténèbres)

Hana Blažíková a Barbora Kabátková – soprán 
Mélusine de Pas – viola da gamba
Monika Knoblochová – varhanní pozitiv, cembalo
Jan Krejča – theorba

Nesmírně působivé a liturgicky propracované temné hodinky jsou současnému návštěvníkovi katolických bohoslužeb neznámým pojmem. Už od 12. století se tak nicméně označovaly modlitby Svatého třídenní, tedy Zeleného čtvrtku, Velkého pátku a Bílé soboty. Začínaly vždy až po setmění či v noci a navíc se během hodinek postupně zhasínaly všechny svíce až na poslední, která se odnesla za oltář. Nakonec tedy byla v chrámu naprostá tma, což symbolizovalo zatmění slunce při Kristově smrti a zármutek v těchto vrcholných dnech církevního roku vůbec. Není příhodnější lokality pro provedení jednoho z nejpůsobivějších děl francouzské barokní hudby Leçons de tenèbres (Temné hodinky) Françoise Couperina, které tento duchovní základ akcentuje, ve skvostném podání mimořádných pěvkyň Hany Blažíkové a Barbory Kabátkové, než kostela sv. Barbory u Zahrádek, kde tmu zahání dodnes jen vroucí světlo svící…