Večer se skladatelem Milošem Bokem

Večer se skladatelem Milošem Bokem

Setkání s výjimečnou skladatelskou osobností, které nabídne pohled do jeho života, úvah a kompozice za doprovodu klavírních ukázek v autorském provedení.​

Miloš Bok – skladatel, klavírista

Miloš Bok, enfant terrible soudobé české hudby, dirigent, skladatel, klavírista, sbormistr, varhaník a pedagog se silným vztahem k severočeskému regionu. Poslední žák Josefa Páleníčka ve studiích kompozice pokračoval až po pádu minulého režimu. Jeho první dokončené dílo, Missa Solemnis, patří mezi nejhranější velká vokálně instrumentální soudobá díla, která se dočkala uvedení i v newyorské Carnegie Hall. Vrchol jeho tvorby tvoří rozsáhlá oratorní trilogie: Skřítkové z Křinického údolí, Svatá Zdislava a Apokalypsa v Kamenické stráni, která je zcela novým, moderním druhem duchovní kompozice. Důležitým aspektem jeho tvorby je vztah k duchovnímu a kulturnímu místopisu severních a západních Čech, dramaticky poznamenaných dějinnými událostmi, jimž věnoval řadu originálních duchovních skladeb. Nepřehlédnutelná je i Bokova hudební tvorba pro fi lmy režiséra Jiřího Stracha (např. Anděl Páně, Ďáblova lest, Svatojánský věneček ad.). Bok vzhledem ke svému vyhraněnému postoji vůči liberální společnosti a jejím hodnotám působí v ofi ciálním hudebním establishmentu sporadicky, jako skladatel a dirigent je však současnými interprety a publikem velmi respektován a uznáván.