Zářivá cimbálovka ve skanzenu

Varmužova cimbálová muzika byla založena roku 1964 a je dnes pro svou muzikalitu vysoce oceňována doma i v cizině. Zúčastnila se mnoha mezinárodních festivalů a soutěží v Evropě i Americe a získala hodně cen. V sobotu 6. října vystoupila na 17. ročníku MHF Lípa Musica v netradičním prostředí zubrnickeho skanzenu. Nejmladší soubor lidových staveb v Čechách ožívá několikrát do roka rozličnými kulturními akcemi. Lípa Musica sem však společně s více jak stovkou návštěvníků přijela poprvé. Podvečer s lidovou hudbou v jiskrném podání, s vynikajícím vínem a pohádkovými koláčky zahřál přítomné u srdce a získal si ovace vstoje.

Varmužovci se zaměřují především na autentické podání písní a tanců z Kyjovska, odkud pocházejí. Jejich repertoár je však mnohem bohatší, zahrnuje folklórní hudbu i z dalších oblastí Moravy, Čech, Slovenska, Maďarska či Rumunska. Na Lípu Musicu však přivezli český program, který byl kontrastně rozdělen na světskou část odehrávající se v rychtě za současné ochutnávky vína a koláčů a část duchovní, ke které se publikum odebralo procesím do místního kostela sv. Máří Magdaleny, kde program vygradoval.

Lidové písně o běžných radostech a strastech života z Kyjovska, které jsou v ohnisku repertoáru Varmužovy cimbálové muziky, se repertoár přenesl k religiózní tématice, v níž se naplno projevila čistota uměleckého projevu kapely. Životy a skutky světců v sugestivních písňových portrétech obsažených v legendárních sbírkách Sušila a Bartoše zazněly srdnatě i s něhou v přirozeném čistém pěveckém projevu. Nenucenost a opravdovost ryzího muzikantského pojetí byla pohlazením pro uši i duši pro všechny přítomné.

Odlehčení klasické koncertní řady je vždy velkým lákadlem festivalového programu, které bývá dlouho dopředu vyprodané a podobně tomu bylo i v případě "cimbálovky ve skanzenu". Podvečerní netradiční hudební setkání v hřejivých paprscích zapadajícího podzimního slunce bylo dalším poutavým střípkem v hudební mozaice letošní Lípy Musicy. Odjíždějící festivalový autobus plný zpívajících návštěvníků pak milým zapečetěním vydařené akce...