Festival se vydá podruhé do Německa

V pátek 26. října potvrdí organizátoři Lípy Musicy letos již podruhé svůj záměr, kterým bylo pokusit se o vývoz festivalu Lípa Musica za hranice Českolipska a České republiky. V nedaleké Žitavě v sálu místní radnice vystoupí Schola Gregoriana Pragensis.

Tento výjimečný soubor pracující pod uměleckým vedením Davida Ebena vystoupí během letošního ročníku již po druhé, neboť byl interpretem, který provázel diváky již na svatováclavském koncertu v Jezvé. Pro své žitavské vystoupení se ale Schola přichystala odlišný program s podtitulem Zpívejme, věrní, společně. Jeho náplní budou zpěvy české a německé reformace, které budou svým způsobem symbolizovat společnou historii. V té byla Žitava častým cílem českých náboženských exulantů.

V úvodním procesí zazní písně Zpívejme věrní společně z Rohova kancionálu českých Bratří a Vater unser im Himmelreich, jejímž autorem je luteránský skladatel a básník Johann Walther, který v šestnáctém století působil v Sasku. Následovat budou písně spojené s Janem Husem, tedy se samotným začátkem reformace. V další části programu projdou návštěvníci společně se Scholou Gregoriana Pragensis církevním rokem a postupně zazní náboženské zpěvy s tématy adventu, Vánoc, dobou postní, Velikonocemi až po Boží tělo.

Duchovní písně husitských Čech hrály důležitou roli i pro hudbu pozdější luterské církve. Jedním z kanálů těchto společných kulturních výměn byl kromě tehdy již rozšířených tisků kancionálů právě náboženský exil z českých zemí, jehož bylo Sasko pro svou náboženskou tolerantnost první zastávkou a mnohdy i cílem.

Společný zpěv je u evangelických a speciálně luterských konfesí důležitou součástí bohoslužeb. Společný koncert v Žitavě je zase pro českou i saskou stranu symbolem spojení a přátelství, které má díky podobným akcím potenciál ustát a překlenou těžkosti i křivdy minulé i zkoušky budoucí.

Na koncert do Žitavy se jeho českolipští diváci mohou vydat festivalovým autobusem, který bude vypraven od Kulturního domu Crystal. Mezinárodní hudební festival Lípa Musica se tímto koncertem výrazně přiblíží ke konci letošního ročníku. Poté už jeho diváky bude čekat v následujícím týdnu pouze závěrečný koncert, během něhož s provedením Mozartova Requiem vystoupí Český komorní orchestr společně se sborem Vocal Concert Dresden.  

Mgr. Tomáš Cidlina