Oybin, Ruine der Klosterkirche

oybin

Historie místa je úzce spojena s hradem na hoře Oybin. V roce 1290 byl hrad poprvé zmíněn jako Moybin. Ještě než byla hora osídlena a opevněna. V roce 1291 byl hrad, který se nachází na hoře města Žitava, vzat a zničen. Jen o několik let později byl hrad přestavěn a rozšířen Heinrichem von Leipou.

Oybin kolem roku 1900 V roce

1369 Karel IV. Pokračoval v rozšiřování hradu av roce 1366 založil Cölestinerkloster. Toto bylo rozpuštěno v průběhu reformace a klášter a hrad upadl. Samotné místo bylo již v roce 1873 zařazeno do Svazu saských letních středisek. 1890 bylo otevření úzkorozchodné železnice. Od roku 1930, Oybin byl titul lázně, ale není jedním ze státem uznávaných lázní ve Svobodném státě Sasko.

V éře NDR na počátku 70. let byl v obci založen dětský letní tábor.