Martinů Voices

Cena vstupenek: 250 Kč

Martinů Voices
Lukáš Vasilek – umělecký vedoucí

Program:
Písňová tvorba německého romantismu
Johannes Brahms (1833–1897): Drei Quartette op. 31
Richard Wagner (1813–1883): Träume (Wesendonck Lieder)
Richard Wagner (1813–1883): Isoldes Liebestod (Tristan und Isolde)
Johannes Brahms (1833–1897): Vier Quartette op. 92
Gustav Mahler (1860–1911): Die zwei blauen Augen (Lieder eines fahrenden Gesellen)
Gustav Mahler (1860–1911): Ich bin der Welt abhanden gekommen (Rückert-Lieder)

Na tento koncert vypravujeme autobus z České Lípy zdarma.
Podmínkou pro odvoz je platná vstupenka a registrace v tomto formuláři.
Zbývající počet volných míst je aktuálně orientačně 0.

Do prastarého sálu radnice v saské Žitavě se festival vrací již potřetí a potvrzuje tak dobré sousedství. Přijíždí sem s mladým ambiciózním vokálním souborem Martinů Voices. Na programu večera je písňová tvorba dvou velkých skladatelů německého hudebního romantismu, Johannese Brahmse, Richarda Wagnera, a českého rodáka a představitele moderních kompozičních snah sklonku 19. století Gustava Mahlera.

Brahmsovy kvartety byly původně zamýšleny pro sólové obsazení s klavírním doprovodem. V současnosti je ale upřednostňována komorní sborová interpretace, která umožňuje lepší vykreslení všech skladatelových výrazových detailů. Některé z kvartetů využívají německé překlady českých a moravských lidových písní a svým zpracováním velmi připomínají Moravské dvojzpěvy Antonína Dvořáka.

Wagner ani Mahler samostatné sborové skladby nenapsali. Jejich písňové dílo ale nenechali ležet ladem jejich následovníci. Zejména v poslední době získávají staré kusy po úpravách pro pěvecké sbory nový plnohodnotný život. Řadu Wagnerových a Mahlerových písní upravil soudobý německý skladatel Clytus Gottwald pro šestnáctihlasý smíšený sbor a capella.

Vokální těleso v těchto skladbách neprovádí pouze originální zpěvní linku, ale nahrazuje také orchestrální doprovod. Výsledným efektem je opojná zvukovost, která zašlá díla řadí mezi největší objevy sborové hudby posledního desetiletí. Tyto mimořádně zajímavé a interpretačně náročné skladby si po celém světě rychle získaly velký respekt.

Komorní sbor Martinů Voices byl založen v roce 2010 jako vokální těleso s ambicí interpretovat sborovou tvorbu na nejvyšší umělecké úrovni. Všichni jeho členové jsou profesionálové, kteří získali vzdělání na konzervatořích a hudebních akademiích. Navzdory svému mládí mají bohaté zkušenosti z praxe a citlivé vedení z jejich individualit vytváří celek s obrovským uměleckým potenciálem. V názvu sboru se objevilo jméno klasika české hudby 20. století. Důvodem nebyl záměr provozovat výhradně dílo Bohuslava Martinů, ale obdiv k uměleckému odkazu kosmopolitně orientovaného skladatele z východočeské Poličky. Podobně kosmopolitní a souběžně kladoucí důraz na českou tvorbu je i umělecký záběr sboru Martinů Voices. V jeho repertoáru hraje česká tvorba významnou roli, ale stejný důraz sbor klade i na světovou vokální tvorbu, stejně tak se sbor nespecializuje ani na určité období hudebního a kulturního vývoje. Naopak kráčí po pódiích u nás i v zahraničí pevným a svobodným krokem, který jej vede tam, kde on sám chce být a pracovat. Repertoárový záběr je tak velmi široký a zahrnuje vokální hudbu od renesance až po současnost. Sbor vystupuje převážně samostatně, ale nevyhýbá se ani spolupráci s vynikajícími sólisty, komorními ansámbly a orchestry. I přes krátkou dobu své existence si získal respekt české odborné veřejnosti a s vřelým přijetím své práce se setkává při svých produkcí na českých i evropských pódiích. Nadšený přístup sboru k práci se úročí hlavně v tomto roce, kdy Martinů Voices debutují na festivalu Pražské jaro. V prosinci pak ansámbl vystoupí s Českou filharmonií pod vedením jejího šéfdirigenta Jiřího Bělohlávka, který nad Martinů Voices převzal umělecký patronát.

Martinů Voices pracují pod vedením sbormistra Lukáše Vasilka. Mladý sbormistr vystudoval dirigování na pražské AMU a hudební vědu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. V letech 1998–2009 byl sbormistrem Foerstrova komorního pěveckého sdružení a dovedl jej k absolutnímu vítězství v četných mezinárodních soutěžích. V období 2005–2007 vykonával funkci druhého sbormistra operního sboru Národního divadla v Praze a v posledních letech se věnoval také orchestrálnímu dirigování. Od roku 2007 je hlavním sbormistrem Pražského filharmonického sboru. Kromě studia programu a řízení samostatných koncertů je součástí jeho práce příprava tělesa k účinkování ve velkých kantátových, oratorních a operních projektech. Spolupracuje při tom s významnými světovými dirigenty a orchestry. Pro Český rozhlas Lukáš Vasílek nahrál několik významných děl české a světové sborové tvorby a při realizaci méně známých operních a operetních titulů pracoval pro Westdeutscher

Rundfunk a Bayerischer Rundfunk. V roce 2010 Lukáš Vasilek sestavil a hudebně připravil jazzový vokální ansámbl, který provázel Bobbyho McFerrina na koncertech v České republice. V tomtéž roce založil profesionální komorní sbor Martinů Voices.

http://www.martinuvoices.cz/