16. Lípa Musica se představuje...

16. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Lípa Musica  se uskuteční v termínu od 15. září do 12. listopadu s tradičním letním prologem, který proběhne 11. srpna. Festival letos nabídne řadu 24 akcí na 18 místech Libereckého, Ústeckého kraje a v saském pohraničí. Lípa Musica bude i v roce 2017 mezinárodní hudební přehlídku, která reflektuje odkaz klasické hudby v plné jeho šíři, doplňuje jej o žánry hudebního divadla, baletu, tance i neklasické žánry hudební (zejména world music) a své regionální zakotvení přesahuje záběrem do dvou krajů i pohraničí. Ústřední programová idea festivalu vykrystalizovala díky uvědomění si role kulturní instituce působící v regionu, jehož identita byla historicky utvářena i zraňována střetáváním kultur. I v letošním roce bude česko-německý kulturní dialog zásadní programovou linií a rozvine se i díky zařazení dvou nových lokalit včetně saské metropole Drážďan. V oblasti interpretační a programové je pak zřejmým posunem získání garance osobností Radka Baboráka, světově renomovaného hornisty a dirigenta, který se nejen stává spolutvůrcem programu festivalu pro následující roky, ale také aktivním elementem v rovině sólové a komorní a navíc garantem vlastního festivalového orchestrálního tělesa. 


Prohlédněte si naši novou programovou brožuru, od května bude k dostání na pokladnách!

16. ročník festivalu předznamená v srpnu prolog zasazený tradičně do ruin gotického kostela na saském hradě Oybin, kde vystoupí jeden z čelných reprezentantů mladé generace naší houslové školy, koncertní mistr České filharmonie, Jiří Vodička za doprovodu Českého komorního orchestru

Hlavní koncertní řadu festivalu odstartuje v roce 2017 projekt vynikajícího německého basisty a loutnisty Joela Fredericksena, který připravil s německým ansámblem Ensemble Phoenix Munich, Requiem pro růžový měsíc. Tento projekt inovativně objevuje vazby mezi klasickou hudbou a soudobou písňovou tvorbou a je jakousi alžbětínskou poctou Nicku Drakeovi, za kterou umělci v roce 2013 získali prestižní cenu ECHO Klassik. Hudba Nicka Drake se zde dostává do kontrastu s tvorbou Johna Dowlanda, Michaela Cavendishe nebo Thomase Campiona a vytváří tak jedinečný hudební experiment. 

Srdce festivalu, které od počátku tepe v České Lípě, přivítá dále duo dvou vynikajících klasických umělců – Jiřího Bártu s Terezou Fialovou, kteří provedou díla Sibelia, Beethovena a Šostakoviče. Do prostoru Centra textilního tisku je zařazen scénický projekt klarinetisty Karla Dohnala Harlekýn. Neobyčejné dílo Karlaheinze Stockhausena zpracované v sólový hudebně-scénický a taneční kus festival provede i jako dětské představení pro školy. Do České Lípy se po třech letech vrátí vynikající Pražský komorní balet, který zde provede nový projekt Mystérium času na stejnojmennou skladbu Miroslava Kabeláče. Českolipskou nabídku dotváří exkurz do světa world music – renomované německé kytarové duo Café del Mundo představá svůj flamencový projekt Dance of Joy. V České Lípě se na jaře uskutečnil rovněž další ročník soutěže Lípa Cantantes pro mladé zpěváky věnující se klasickému zpěvu, který letos ozdobila rekordní účast, a další pokračování úspěšného projektu připravovaného ve spolupráci s místní Základní uměleckou školou coby doprovodné projekty festivalu. 

V prezentaci německých umělců bude Lípa Musica pokrčovat v Prysku, kde vystoupí česko-německé duo Aurea, které se v netradičním propojení lidského hlasu a nástrojů didgeridoo a fujara vrací k odkazu Hildegardy von Bingen a rané renesanční polyfonii zachycené v královéhradeckém Kodexu Speciálník. V letošním roce nově zařazené Litoměřice přivítají renomovaného německého varhaníka Albrechta Kocha, který v místním kostele Všech svatých rozezní místní nástroj. Svatováclavský koncert přinese setkání s německých tenorem Marcusem Brutscherem, který se zaměřuje na interpretaci staré hudby i opery a na svém kontě má mnoho úspěchů interpretačních i diskografických. Brutschera ve skladbách Bacha, Zelenky a dalších autorů doprovodí naše přední cembalistka Barbara Maria Willi

Komorní festivalovou řadu, která obohacuje kulturní život mnoha menších obcí Libereckého a Ústeckého kraje, bude v roce 2017 tvořit například návrat Zuzany Lapčíkové, která do Zahrádek přiveze program dotýkající se české písňové tvorby v umělé i folklórní rovině. Ve Filipově u Rumburku vystoupí Kühnův dětský sbor, který představí průřez českou i světovou sborovou tvorbu s akcentem na díla soudobá. Do Kamenického Šenova je pak zařazen návrat populárního Hradišťanu a Jiřího Pavlicy. Do Doks je připraven projekt s jedním z našich předních smyčcových kvartet – Bennewitzovci, kteří uvedou kvartety Mozarta a Dvořáka. Do Děčína Lípa Musica přiveze Barocco sempre giovane s Igorem Františákem a přehlídkou klarinetových koncertů. 

Významnou rovinu festivalové dramaturgie představuje dlouhodobě také uvádění staré hudby. V příštím roce festival přivítá hned tři české ansámbly věnující se poučené interpretaci. Ve Stráži pod Ralskem odkaz místního rodáka H. I. F. Bibera a nejen ten připomene Collegium Marianum se sopranistkou Hanou Blažíkovou. Nově objevené místo v Ústeckém kraji představí festival v říjnu – v klášterním kostele v Konojedech vystoupí Ensemble Inégal s programem Domine Jesu Christe. 

Třetí setkání se starou hudbou festival zařadí do své německé kapitoly, kdy Jánský kostel v Žitavě rozezní Mozartova Requiem v podání souboru Musica Florea. Další z koncertů v saském pohraničí nabídnou setkání s Martinů Voices v Großschönau. Dalším z nových německých festivalových míst pak bude pohraniční obec Lückendorf, kam umělecký garant festivalu Radek Baborák přiveze svůj Afflatus Quintet s díly Rejchy, Milhauda a Haase. Posledním festivalovým koncertem, který bude současně i epilogem Dnů česko-německé kultury bude vystoupení rezidenčního ansámblu Schola Gregoriana Pragensis s programem Antica e moderna za doprovodu německého varhaníka Jaroslava Tůmy v Dráždanech. Toto vystoupení bude součástí děkovné bohoslužby celebrované saským 
a litoměřickým biskupem s liturgickým doprovodem gregoriánského chorálu. 

Drážďanskému závěru festivalu však budou předcházet ještě dva větší symfonické projekty v podání Pražských komorních sólistů – festivalového ansámblu za řízení Radka Baboráka. V Novém Boru Radek Baborák představí svůj projekt Orquestrina složený ze skladeb světových autorů Piazzolly, Kogana, Faurého, Laura či Ravela inspirovaných tancem. O taneční složku se navíc postará známí tanečníci Anna Polívková a Michal Kurtiš, Tereza Bufková a Tomáš Slavíček z pořadu StarDance. Skutečným slavnostním závěrečným koncertem pak bude Mozart Gala s jedním nejlepších mozartovských interpretů současné generace, Adamem Plachetkou, které se uskuteční 11. listopadu v libereckém divadle F. X. Šaldy. 

Pro rok 2017 je plánováno 23 festivalových koncertních zastavení a jeden mistrovský kurz. Lípa Musica tak v šestnáctém roce své existence nabídne široké spektrum klasické hudby i pečlivě vybrané přesahy do jiných hudebních i mimohudebních žánrů v mezinárodním prostředí i obsazení. Česko-německý hudební dialog se jako červená niť povine více jak polovinou koncertů, festival však připravil i pestrou koncertní nabídku, která obohatí jeho mateřský region a mnohá místa litoměřické diecéze tak opět ožijí krásnou hudbou v kvalitním podání.

Kompletní program si můžete prohlédnout zde.

Předprodej vstupenek bude zahájen 1. května (on-line) a 2. května ve festivalové kanceláři v České Lípě. Více informací zde.