;

29. 9. 2007 Drevnerusskij rasspev - kostel sv. Anny Jablonec nad Nisou