7. ročník soutěže Lípa Cantantes vyhlášen

Již posedmé se v letošním roce uskuteční Lípa Cantantes, pěvecká soutěž, kterou vyhlašuje Mezinárodní hudební festival Lípa Musica společně se Základní uměleckou školou Česká Lípa. Je určena dětem a mladistvým mezi 7-25 lety z Libereckého a Ústeckého kraje, kteří se věnují klasickému sólovému nebo komornímu zpěvu na základních uměleckých školách. Smyslem soutěže je podpořit zájem mladých lidí o interpretaci klasických písní českých i světových autorů, vytváření příležitostí pro talentované žáky a rozvíjení jejich zájmu o klasický zpěv. I v letošním roce předsedkyní poroty bude prof. Magdalena Hajóssyová, vedoucí pěveckého oddělení na pražské Hudební fakultě Akademie múzických umění. Soutěž se bude konat v pátek 28. února v Základní umělecké škole Česká Lípa, Arbesova 2077. Termín uzávěrky přijímání přihlášek je 17. února. Více informací o pravidlech, kategoriích, cenách a přihlášky najdete zde.