Bittová pro Ozvěnu

Ve středu 23. září pokračoval 19. ročník MHF Lípa Musica benefičním večerem. Na pomoc sluchově handicapovaným dětí, mladistvým a jejich rodinám, které podporuje již šest let Nadační fond Ozvěna, vystoupila v českolipském kostele Mistra Jana Husa Iva Bittová. Zcela ojedinělý zjev na světovém hudebním poli, svébytná umělkyně vládnoucí mocnému hlasu takřka nekonečných a mnohdy až nepředstavitelných možností a současně i instrumentalistka mistrně ovládající housle představila své autorské skladby. Společně s tenoristou a ředitelem festivalu Martinem Prokešem sáhli za doprovodu klavíristy Davida Maška do Moravské lidové poezie v písních Leoše Janáčka a charitativní večer vyvrcholil výjimečnou kompozici Bittové Nezabudka. Na závěr zaznělo překvapení pro Ozvěnu, stejnojmenná píseň prohrávající si důmyslně s tímto fenoménem z dílny Bittová-Knauerová, která byla fondu věnována. Umělkyně, která celou svou kariéru kráčí zcela originální cestou navzdory všem stylům a konvencím, otevírá svým zemitým projevem srdce nejen své, ale i všech vnímavých návštěvníků, a to se stalo i na benefici pro Ozvěnu ve zcela vyprodaném husovském svatostánku. Výtěžek večera dosáhl úctyhodných 53.000,- Kč. Všem laskavým návštěvníkům děkujeme společně s NF Ozvěna za podporu!