;

Braniborské koncerty zakončily Lípu Musicu

Závěrečný koncert Mezinárodního hudebního festivalu Lípa Musica hostilo stejně jako loni Městské divadlo v Novém Boru. Vystoupil zde komorní soubor VENTI DIVERSI ensemble, který provedl čtyři ze šesti Braniborských koncertů.

Nutno říci, že slavnostnější a oslavnější muziku si festival na závěr letošního jubilejního ročníku těžko mohl přát. To samé platí i o interpretech večera. VENTI DIVERSI ensemble patří totiž již od svého nedávného založení v roce 2008 mezi to nejlepší, co lze u nás v hudbě sedmnáctého a osmnáctého století uslyšet.

O instrumentálních kvalitách jeho členů, kteří zároveň alternují v nejlepších českých orchestrech a komorních souborech, jasně vypovídá i to, že jejich první CD La putain obsahující hudbu Georga Philippa Telemanna získalo ocenění kritiků The Prague Post za CD roku.

Každý z muzikantů na scéně je osobností, která přináší do výsledného efektu svůj vlastní originální vklad. Jejich vystoupení je zážitkem a tak tomu bylo i v sobotu večer v Městském divadle v Novém Boru.

Závěrečný večer festivalu se však nemohl obejít bez úvodního proslovu ředitele festivalu Martina Prokeše. Ten ve svém proslovu shrnul dosavadní historii festivalu a jeho roli v kulturním životě regionu. Zároveň se ale zamýšlel nad budoucností festivalu, který od příštího roku bude vyvážet své koncerty i do blízkého zahraničí, neboť jeho koncerty budou v příštím roce hostit i saská města Žitava a Bautzen.

Hlavní náplní večera byla ale přeci jenom hudba Johanna Sebastiana Bacha. Jeho Braniborskými koncerty, které jsou perlou evropského hudebního dědictví, provedl diváky zmíněný VENTI DIVERSI ensemble pod uměleckým vedení fagotisty Martina Petráka, který do České Lípy zavítal nedávno se svým Triem Du Bois.

Ve všech čtyřech skladbách večera bylo dominantním nástrojem cemballo, ostatní nástroje se na pódiu celkem živelně střídaly, konec konců sám Bach své dílo původně nazval Six Concerts avec plusieurs instruments (Šest koncertů pro více nástrojů). V první skladbě tak vedle smyčcového základu preludoval fagot Martina Petráka, v druhé byla sólovým nástrojem flétna. Třetí ze zahraných Braniborských koncertů, byl asi divákům z celého cyklu nejznámějším, v tom čtvrtém, F dur nastoupilo na pódium hned patnáctero muzikantů, cemballo, smyčce a fagot doplňovaly ještě hoboje a lesní rohy. V této sestavě se také muzikanti ve velkém finále rozloučili s diváky Lípy Musicy a Lípa Musica se tímto do příštího roku rozloučila se svými diváky.

Letošní cyklus koncertů Lípy Musicy nabídl opravdu hodně kvalitní kultury. Naštěstí je pro koho ji dělat. Organizátoři děkují sponzorům, já, pokud mohu, děkuji divákům, kteří kulturu podporují svým zájmem a chodí nejen na koncerty Lípy Musicy, ale aktivně se účastní dění v regionu vůbec.

Autor: Tomáš Cidlina

Galerie ZDE: