Brilantní tečka v podání Špačka

12. ročník MHF Lípa Musica završil slavnostní symfonický koncert za účasti významných hostů konaný před zcela zaplněným auditoriem Knihovního sálu děčínského zámku. V sobotu 26. října zde vystoupila Severočeská filharmonie Teplice za řízení Ondřeje Kukala a především vynikající houslista Josef Špaček, který svým brilantním výkonem doslova zvedl publikum ze sedadel. Bouřlivé ovace vstoje tak završily letošní ročník Lípy Musicy, který se do historie vepíše jako divácky nejúspěšnější...

Mozartovsko-dvořákovská dramaturgie nabídla vše, co ke slavnostní příležitosti patří - majestátní okázalost i virtuózní brilanci. Efektní předehru k magickému singspielu Kouzelná flétna, jež je sama o sobě osvědčeným koncertním kusem, vystřídala třívětá Pražská symfonie. Dramatická skladba apelativního rázu kolísající mezi vášnivou bojovností až démoničností, předjímající Dona Giovanniho, ale i uvolněnou veselostí, to je vrcholné dílo geniálního Mozarta, nesmrtelná skladba, jež nikdy nezklame... Druhá polovina pak přinesla skvostný Dvořákův houslový koncert, stěžejní dílo české i světové houslové literatury.

Sólového partu se v tomto vřelém, emočně nabitém kusu zhostil jeden z našich současných nejlepších houslistů (ne-li vůbec nejlepší...) - populární koncertní mistr České filharmonie a úspěšný sólista doma i v zahraničí - Josef Špaček. Mladík, jemuž ještě nebylo ani třicet, podal skvělý výkon, který zaujal nejen takřka dokonalou technikou, ale i vyzrálostí a opravdovostí výrazu. Vynikající tempová i dynamická odstínění, barevně bohatý tón, energičnost a mladistvost gesta, vzrušení, hloubka výrazu a správné napětí, to jsou všechno devizy Špačkovy hry, které jej dnes v tuzemských podmínkách činí skutečně jedinečným. Špaček, jak sám avizoval, má k tomuto dílu silný vztah, a to v Děčíně bezesporu potvrdil. Koncert vykreslil do jemných nuancí od líbezné zasněnosti, přes furiantskou rozvernost až k impulzivní dramatičnosti, a to všechno ve svěžím duchu, jakoby zcela spontánně a samozřejmě. Jeho vystoupení tak bylo nejen zlatým hřebem finálového večera, ale i jedním z nejvýraznějších hudebních momentů letošního ročníku. Nekonečné ovace, výkřiky bravo, opakované 'standing ovations' odměnil Špaček ještě brilantním přídavkem.

12. ročník Lípy Musicy tento zářivý večer ukončil, dopsána byla kapitola, jež si do názvu může s neskrývanou hrdostí a pýchou napsat "návštěvnicky nejúspěšnější v historii". Jak však praví stará pravda: "Král je mrtev, ať žije král!" 12. ročník zakončený preludiem oslav roku české hudby je minulostí, program ročníku třináctého je však již na obzoru...

Děkujeme všem návštěvníkům, spolupracovníkům a partnerům za letošní přízeň a těšíme se s Vámi všemi nashledanou příští rok!