;

Česká Lípa, Kostel Mistra Jana Husa

Kostel Mistra Jana Husa Církve československé husitské v českolipském Městském parku není jen místem pravidelných bohoslužeb, ale i místem setkávání českolipských občanů na pravidelných kulturních akcích.

Tato stavba, podle návrhu českolipského architekta Richarda Broscheho, byla uvedena do provozu v roce 1929 jako německý evangelický kostel. Ten byl roku 1930 vybavený vynikajícím varhanním nástrojem drážďanské firmy Carl Eduard Jehmlich z roku 1858. Pro vynikající akustiku kostela a tyto vzácné varhany patří kostel k nejvýznamnějším koncertním sálům v České Lípě. Církev československá husitská v čele s farářkou Mgr. Marií Truncovou zde za podpory města pořádá pravidelně koncerty a čtvrtletně také oblíbené výstavy regionálních výtvarníků. Mimo to je kostel i jednou z turistických zajímavostí České Lípy. 

V roce 2019 se konaly oslavy 90. výročí založení této významné památky i s mezinárodní účastí. Za dobu její existence došlo ke značnému poškození střechy kostela, jako naléhavá se jeví i oprava elektrických rozvodů a v neposlední řadě i varhan. Z tohoto důvodu vyhlásila CČSH veřejnou sbírku na záchranu kostela Mistra Jana Husa v České Lípě. Sbírka je registrovaná na Krajském úřadu Libereckého kraje a má samostatný spořící účet: 115-7399260227/0100. V červenci 2022 stavební spol. GEDOS N. Bor, Ing. Roman Nacházel dokončila výměnu krytiny včetně krovů. Díky "velkým i malým" dárců a sponzorů je kostel chráněn proti nepohodě počasí shora. Oprava věžičky - sanktusníku  se zvonem bude časem následovat. Podpořme společně záchranu této významné památky a dejme nový život neprávem opomíjenému kulturnímu místu v České Lípě!