Česká Lípa, Kostel Mistra Jana Husa

Kostel Mistra Jana Husa Církve československé husitské v českolipském Městském parku není jen místem pravidelných bohoslužeb, ale i místem setkávání českolipských občanů na pravidelných kulturních akcích.

Tato stavba, podle návrhu českolipského architekta Richarda Broscheho, byla uvedena do provozu v roce 1929 jako německý evangelický kostel. Ten byl roku 1930 vybavený vynikajícím varhanním nástrojem drážďanské firmy Carl Eduard Jehmlich z roku 1858. Pro vynikající akustiku kostela a tyto vzácné varhany patří kostel k nejvýznamnějším koncertním sálům v České Lípě. Církev československá husitská v čele s duchovní Mgr. Marií Truncovou zde za podpory města pořádá pravidelně koncerty a čtvrtletně také oblíbené výstavy regionálních výtvarníků. Mimo to je kostel i jednou z turistických zajímavostí České Lípy. 

V nadcházejícím roce 2019 oslavíme 90. výročí založení této významné památky. Za dobu její existence došlo ke značnému poškození střechy kostela, jako naléhavá se jeví i oprava elektrických rozvodů a v neposlední řadě i varhan. Z tohoto důvodu vyhlásila CČSH veřejnou sbírku na záchranu kostela Mistra Jana Husa v České Lípě. Sbírka je registrovaná na Krajském úřadu Libereckého kraje a má samostatný spořící účet: 115-7399260227/0100. Podpořme společně záchranu této významné památky a dejme nový život neprávem opomíjenému kulturnímu místu v České Lípě!