;

Česká Lípa, Kulturní dům Crystal

KD Crystal

Kulturní dům Crystal

Kulturní dům Crystal je multifunkčním objektem, zasazeným do centra města. Projekt a stavba budovy kulturního domu Crystal byla realizována dle návrhu architekta Jiřího Suchomela a trvala dlouhých 15 let. Započala v roce 1975, samotné otevření kulturního domu pak proběhlo až v prosinci 1990. Rozsáhlá stavba doplňuje a uzavírá zahradu bývalého augustiniánského kláštera, který je dnes ve správě Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě. Kromě dvou hlavních sálů a foyeru zahrnuje kulturní dům Crystal i kino, restauraci, baletní sál, učebn a další prostory. Kulturní dům Crystal je příspěvkovou organizací Města Česká Lípa.