Českolipský komorní cyklus

ARBOR – spolek pro duchovní kulturu je hlavním hybatelem kulturního dění v oblasti klasické hudby na Českolipsku. Před třemi lety spolek rozšířil své kulturní aktivity (zejména vedle pořádání MHF Lípa Musica) o pořádání samostatného a na festivalu zcela nezávislého cyklu koncertů komorní hudby, čímž částečně navázal na zaniklou tradici Kruhu přátel hudby, který v České Lípě existoval v minulosti celou řadu let. Vytvořil tak jedinečnou platformu pravidelného setkávání místních zájemců o hudbu i po tu část koncertní sezóny, kdy festival neprobíhá a kdy se žádné jiné koncerty klasické hudby ve městě prakticky nekonají. Českolipský komorní cyklus je od počátku koncipována jako koncertní řada vynikající dramaturgické hodnoty, která dává zaznít výjimečným interpretům a dílům s přihlédnutím k regionální tradici (objevování místních pozapomenutých skladatelů - např. Balthasaar Resinarius) i prezentaci soudobé tvorby (Lukáš Sommer, Sylvie Bodorová ad.). Mimohudebním přesahem cyklu, který se ovšem promítal v uplynulých letech i do výběru hudební dramaturgie, byla spolupráce s místním Vlastivědným spolkem Českolipska, díky níž byla na každém koncertu formou moderované přednášky představena jedna z osobností úzce spjatých se společenským, vědeckým i kulturním životem města Česká Lípa v jeho bohaté historii.   

Pro rok 2020 přikročil spolek ARBOR ke změně místa, v němž se budou koncerty konat, a to s cílem představit českolipskému publiku více neprávem opomíjenou významnou sakrální městskou památku, která navíc ukrývá zcela mimořádný a cenný varhanní nástroj významným v celonárodním měřítku. Kostel Mistra Jana Husa Církve československé husitské v českolipském Městském parku byl postaven podle návrhu českolipského architekta Richarda Broscheho a do provozu byl uveden v roce 1929 jako německý evangelický kostel. V roce 1930 byl vybaven vynikajícím varhanním nástrojem drážďanské firmy Carl Eduard Jehmlich z roku 1858. Skříň nástroje je provedena v pseudogotickém slohu, nástroj má jeden manuál s rozsahem C-D3, pedál C-C1. Varhany mají jediný pedálový registr a atypickou menzuru. Jedná se o jeden z nejmenších nástrojů svého druhu, který je dodnes zachovaný v původní podobě, což z něj činí skutečný unikát nevyčíslitelné hodnoty, jenž je chloubou nejen českolipského regionu. Pro vynikající akustiku kostela a tyto vzácné varhany patří kostel k nejvýznamnějším koncertním sálům v České Lípě.

A právě s respektem k tomuto unikátnímu místnímu nástroji byl koncipován i program pro příští ročník cyklu, který ve dvou projektech ukáže, jaké možnosti tento vzácný nástroj nabízí. Přední česká varhanice a pedagožka Irena Chřibková připravila sólový průřezový program napříč světem a staletími, který nejlépe odhalí kvality českolipského nástroje a představí díla skladatelů Guilmanta, Nonneta, Böhma, Bacha, Mozarta či Pololáníka.

Ceněný nástroj necháme zaznít i v případě sborového koncertu Královehradeckého sboru Jitro. I v tomto případě prof. Jiří Skopal, sbormistr tohoto úspěšného dětského sboru, připravil vystoupení přímo „ušité na míru“ místnímu nástroji. V programu zazní díla Vivaldiho, Vodňanského, Galkuse, Platperse, Biebla, Brahmse, Řezníčka, Badingse, Ebena, Thomsona nebo Hurníka.

Akcent soudobé české hudby a hudby 20. století lze vysledovat i v projektu věnovaném připomenutí osobnosti české skladatelky Vítězslavy Kaprálové při příležitosti 80. výročí jejího úmrtí v příštím roce. Vítězslava Kaprálová (24. 1. 1915 – 16. 6. 1940) byla ve třicátých letech minulého století považována za jednu z největších skladatelských nadějí české hudby. Osud jí bohužel vyměřil velmi krátký život – dožila se pouhých pětadvaceti let. Přestože o kvalitě její tvorby nebylo nikdy pochyb (proslavila se po Evropě a už nedlouho po její smrti vyšlo několik zásadních publikací o jejím životě a díle) a přestože se její otec Václav Kaprál (1889–1947) až do konce svého života obětavě staral o to, aby její skladby neupadly v zapomnění, ozývala se její hudba z koncertních pódií v průběhu let stále méně a méně, až v posledních čtyřech desetiletích dvacátého století zmizela prakticky úplně. Proto i spolek ARBOR vnímá potřebu tuto významnou osobnost českolipskému publiku představit, a to formou komponovaného projektu kvarteta Kaprálová ve spolupráci s renomovanou herečkou Taťjanou Medveckou, v rámci nějž zazní Osmý smyčcový kvartet Kaprálové i ukázky z její korespondence – Dopisů domů, láskám a přátelům, a který bude poctou skladatelce a dirigentce, která mnoha jiným ženám otevřela dveře na koncertní pódia. Za svého krátkého života dobyla nejen Brno a Prahu, ale také Londýn a Paříž. Právě francouzská metropole jí dala poznat život v kruhu úžasných osobností, obklopených snad všemi múzami umění. Jí samotné bohyně Euterpé nadělila měrou vrchovatou a můžeme jen hořce litovat, že Kaprálové osud nedovolil nadělit více posluchačům. Do nitra této inspirativní ženy i dobové atmosféry v různých koutech Evropy proto dáme posluchačům nahlédnout nejen prostřednictvím hudby, ale také její bohaté korespondence.

Mimoto Českolipský komorní cyklus ctí i významné svátky liturgického roku a svoji dramaturgii tedy obohacuje i o program věnovaný tématice postní doby a vánočních svátků. Pro postní dobu na objednávku pořádajícího spolku vytvořila nový projekt respektovaná osobnost světa staré hudby, prof. Barbara Maria Willi, která ke spolupráci přizvala violoncellistu Michala Raitmajera a vyrazného barytonistu mladší generace, Romana Hozu. I tento projekt je připraven s cílem prezentovat možnosti místního unikátního varhanního nástroje. V rámci večera zazní skladby Bacha, Zelenky a Míči.

Před vánočními svátky cyklus svému publiku nabídne setkání s populární Musicou Bohemicou a Jaroslavem Krčkem. V podání těchto umělců zazní Krčkova Vánoční mše a barokní evropské i české vánoční zpěvy.

Českolipský komorní cyklus bude před každým koncertním setkáním předcházet moderovaná přednáška a debata s vystupujícími umělci, kterou povede Pavel Ryjáček, známý především z vln Českého rozhlasu. Ten publiku představí hlubší hudební i historický kontext a souvislosti prezentovaného hudebního programu a současně formou debaty, do které se bude moci zapojit i publikum, představí vystupující interprety.

Jako doprovodný program je připraven populárněji laděný open-air večer v altánu v Městském parku, který bude návštěvníkům z České Lípy a okolí přístupný zdarma. Pro letošní rok byl vybrán společný projekt úspěšného Epoque Quartetu ve spolupráci s kytarovým duem Siempre Nuevo Matěje Frimla a Patricka Vacíka, kteří nabídnou klasické skladby i přesah do jazzu a tanga.

Záštitu nad letošním ročníkem převzala Ing. Jitka Volfová, starostka Města Česká Lípa a Ing. Květa Vinklatová, členka Rady Libereckého kraje, resort kultura, památková péče a cestovní ruch.

Program: 

24/3/19h PŘESUNUTO NA 9/9/19h
Česká Lípa, kostel Mistra Jana Husa
Roman Hoza & Barbara Maria Willi

Uprostřed života jsme ve smrti
J. S. Bach | J. D. Zelenka | F. A. Míča
Více informací a vstupenky zde.

21/4/19h PŘESUNUTO NA 24/11/19h - ZRUŠENO
Česká Lípa, kostel Mistra Jana Husa
Královéhradecký dětský sbor Jitro

Deo Gratias
A. Vivaldi | J. C. Vodňanský | J. Gallus | A. Platpers | J. Brahms | F. Biebl | P. Řezníček | H. Badings | P. Eben | R. Thompson | I. Hurník
Více informací a vstupenky zde.

22/5/19h PŘESUNUTO DO JIRÁSKOVA DIVADLA 
Česká Lípa, kostel Mistra Jana Husa
Taťjana Medvecká & Kapralova Quartet

Vítězslava Kaprálová
Korespondence (ed. Karla Hartl), Smyčcový kvartet op. 8
Bohuslav Martinů
​Více informací a vstupenky zde.

15/6/19h PŘESUNUTO DO JIRÁSKOVA DIVADLA
Česká Lípa, Městský park
(v případě nepřízně počasí v kostele Mistra Jana Husa)

Epoque Quartet & Siempre Nuevo
A. Piazzolla | M. Brunner | P. Wajsar | Š. Rak a další
Vstup na tento koncert je zdarma.
​Více informací zde.

10/11/19h - ZRUŠENO
Česká Lípa, kostel Mistra Jana Husa
Irena Chřibková

Napříč světem… napříč staletími…
A. Guilmant | L. Boëllmann | J. Bonnet | G. Young | G. Böhm | J. S. Bach | Z. Pololáník | L. Mozart | S. Karg-Elert
​Více informací a vstupenky zde.

8/12/2020/19h - ZRUŠENO
Česká Lípa, kostel Mistra Jana Husa
Musica Bohemica & Jaroslav Krček

Vánoce s Musicou Bohemicou
Jaroslav Krček: Vánoční mše
barokní evropské vánoční zpěvy v úpravách J. Krčka,
vánoční koledy české a moravské

11/12/2020/19h - ONLINE VIDEO STREAM
Musica Bohemica & Jaroslav Krček
Vánoce s Musicou Bohemicou
Jaroslav Krček: Vánoční mše
barokní evropské vánoční zpěvy v úpravách J. Krčka,
vánoční koledy české a moravské

ABONMÁ na celý cyklus Více informací a vstupenky zde.

Kompletní program s podrobnostmi najdete ZDE.​

Vstupenky:

250,– Kč / jednotlivé koncerty / stream - 150 Kč
15. 6. / vstupné dobrovolné
1.000,– Kč / abonmá na celý cyklus
Předprodej vstupenek probíhá od 2. 12. 2019 ve festivalové kanceláři MHF Lípa Musica (Žižkova 528/6, Česká Lípa) a na www.lipamusica.cz.

Slevy:
studenti a senioři nad 60 let: 10 %,
děti do 15 let, držitelé průkazu ZTP a ZTP/P: 50%,
slevy nelze kombinovat s abonmá

Pořadatel:
ARBOR - spolek pro duchovní kulturu | info@lipamusica.cz | tel.: +420 608 917 973

Změna programu vyhrazena.

Partneři: