;

Českolipský komorní cyklus – Irena Chřibková

16/11/19h
Česká Lípa, kostel Mistra Jana Husa
Napříč světem… napříč staletími…

Irena Chřibková – varhany

foto: Martin Špelda