;

Českolipský komorní cyklus: Passio Domini

pá 7/4/19h | Česká Lípa, kostel Mistra Jana Husa

Passio Domini

Schola Gregoriana Pragensis
David Eben – umělecký vedoucí

foto: Martin Špelda