;

Českolipský komorní cyklus: Z nebe jest vyšel

út 12/12/19 h | Česká Lípa, Jiráskovo divadlo

Z nebe jest vyšel

Zuzana Lapčíková Kvintet 
Zuzana Lapčíková – zpěv, cimbál, Štěpán Flagar – saxofon, Jožka Mikulka – kontrabas, Stanislav Mácha – klavír, Otto Hejnic – perkuse, bicí

foto: Martin Špelda