;

Českolipský komorní cyklus – Zázračný akordeon

22/11/19h
Česká Lípa, kostel Mistra Jana Husa

Zázračný akordeon

Duo Absoluto: Martin Kot a Viktor Stocker – akordeon

foto: Martin Špelda