Čestná festivalová rada & Umělecká rada

ČESTNÁ FESTIVALOVÁ RADA (v abecedním pořadí):

Ing. Karel Blažek 
Mgr. Jaromír Dvořák
Ing. Jiří Jakoubek
M.Sc. Michaela Janyska
MUDr. Tomáš Jirkovský
Václav Kubeš
Marek Kučera, DiS.
Ing. Jan Mečíř
MUDr. Věra Pokorná
PHDr. Milan Pokorný, PhD.
Bc. Michal Prokop
JUDr. Pavel Smutný
RNDr. Tomáš Tichý
Ing. Květa Vinklátová
Ing. Jitka Volfová
Jiří Vosecký

 

UMĚLECKÁ RADA:

Martin Prokeš – předseda umělecké rady
MgA. Marek Šulc
Ing. Lucie Johanovská
Josef Špaček - umělecký garant MHF Lípa Musica 2019, 2020