Čestná festivalová rada & Umělecká rada

ČESTNÁ FESTIVALOVÁ RADA (v abecedním pořadí):

Mgr. Jaromír Dvořák
Ing. Štěpán Hyk
Ing. Jiří Jakoubek
Ing. Iveta Kardianová
Mgr. Hana Klímová
Ing. Roman Kracík, MBA
Václav Kubeš
PHDr. Milan Pokorný, PhD.
Bc. Michal Prokop
JUDr. Pavel Smutný
RNDr. Tomáš Tichý
Ing. Květa Vinklátová
Ing. Jitka Volfová

UMĚLECKÁ RADA:

Martin Prokeš – předseda umělecké rady
MgA. Marek Šulc
Ing. Lucie Johanovská
Hana Blažíková - umělecká garantka MHF Lípa Musica 2022