;

ČKC 2020 - Vánoce s Musicou Bohemicou

Vánoce s Musicou Bohemicou
online stream ze zámku v Lomnici nad Popelkou
11. 12. 2020, 19:00

Jaroslav Krček – průvodní slovo, umělecký vedoucí

Musica Bohemica:
Anna Hlavenková, Karel Jakubů – zpěv
Martin Šandera, Jan Marek – housle, Jan Žádník – viola
Jan Krček – violoncello, Jiří Rubeš – kontrabas, Jakub
Hrdlička – klarinet, Kateřina Jansová – flétna,
Gabriela Krčková – hoboj
 

foto: ARBOR