;

Děčín, Knihovní sál zámku

Statutární město Děčín sestává ze dvou původně samostatných sídel – Děčína (na pravém břehu Labe) a Podmokel (na levém břehu), která byla roku 1942 sloučena. Leží na soutoku Labe a Ploučnice a je největším českým přístavem i důležitou železniční křižovatkou. Zprovoznění železniční tratě Praha–Drážďany roku 1851 bylo stimulem pro bouřlivý rozvoj města, z něhož se stalo významné středisko průmyslu. Dnes zde žije přes 50 tisíc obyvatel. Zajímavostí je, že město Děčín používá původní znak královského města – tím je korunovaný Český dvouocasý lev v červeném poli držící parmu.

 

Zámek – Knihovní sál

Zámek Děčín je chráněnou kulturní památkou České republiky. Byl vystavěn na skalnatém ostrohu, čnícím asi 50 m nad soutokem Labe s Ploučnicí. Originálně řešená přístupová cesta, tzv. Dlouhá jízda z r. 1672, je vytesána ve skále a sevřená 7 m vysokými zdmi se slepými arkádami. Z terasovitých barokních zahrad se před zámkem dochoval pouze malý zlomek, tzv. Růžová zahrada. V současnosti probíhá postupná rekonstrukce zámeckých interiérů, zahrnující obnovu reprezentačních prostor v západním křídle a instalaci novodobých mobiliářů.