;

Desátý ročník soutěže Lípa Cantantes vyhlášen

Letošní jubilejní 10. ročník pěvecké soutěže Lípa Cantantes, kterou vyhlašuje Mezinárodní hudební festival Lípa Musica a Základní umělecká škola Česká Lípa, proběhne v pátek 17. března na půdě Základní umělecké školy v České Lípě. Děti a mladiství mezi 7-25 lety věku z Libereckého a Ústeckého kraje, kteří se věnují klasickému sólovému či komornímu zpěvu na základních uměleckých školách, budou moci opět poměřit své pěvecké schopnosti a dovednosti před odbornou porotou. Možnost přihlásit se do soutěže je otevřena do 6. března. Vyhlášení vítězů společně se slavnostním koncertem se uskuteční 17. března ve foyer ZUŠ Česká Lípa.

Smyslem soutěže je podpořit zájem dětí a mladých lidí o klasický zpěv, interpretaci písní českých i světových autorů a vytvořit příležitostí pro talentované žáky k porovnání jejich dovedností a získání prvních koncertních zkušeností. Soutěž proběhne opět ve dvou kategoriích, a to v sólovém i komorním zpěvu. Soutěžní repertoár tvoří lidové, umělé písně a árie s klavírním či jiným instrumentálním doprovodem, nelze zařadit písně populární.

Bližší informace o vypsaných kategoriích a pravidlech soutěže včetně přihlášek jsou k dispozici zde.

Porota, do jejíhož čela nově usedne sopranistka a vedoucí oddělení zpěvu na Konzervatoři Teplice Anna Hlavenková, posoudí všechny výkony a ve všech kategoriích udělí první tři ceny. Mezinárodní festival Lípa Musica věnuje do soutěže finanční částku 6 500,-Kč, která bude rozdělena mezi vítěze, a poukaz v hodnotě 500 Kč na odběr vstupenek na MHF Lípa Musica 2023. Porota dále uděluje mimořádnou Cenu ZUŠ Česká Lípa za mimořádnou interpretaci české lidové písně a Cenu starostky města Česká Lípa pro absolutního vítěze.

Tradičně konaný koncert vítězů a oceněných jako součást slavnostního vyhlášení vítězů po ukončení soutěže proběhne 17. března od 18 hodin ve foyer ZUŠ Česká Lípa a bude volně přístupný veřejnosti.

Technické dotazy ohledně průběhu soutěže zodpoví na tel. 728 988 057 Markéta Nešporová zástupkyně ředitele. K pravidlům a hudební části soutěže pak na tel. 604 150 923 Petra Jandíková, vedoucí pěveckého oddělení školy.

Další informace na www.zuscl.cz