;

Éterická Iva Bittová

V pondělí 23. září se na festivalu Lípa Musica již po několikáté představila nonkonformní zpěvačka a houslistka Iva Bittová. Do zaplněné baziliky Všech svatých v České Lípě tentokráte přijela představit program ze svého úspěšného autorského alba Fragments, které letos vydala u prestižního švýcarského vydavatelství ECM. Kritiky opěvovaný počin je návratem k ryzímu sólovému výrazu, jež tvoří jen osobitá hra na housle, kalimbu a bohatý hlas. Svůj festivalový koncert Bittová navíc okořenila množstvím improvizací…

Hudební materiál, se kterým Bittová pracuje, je neobyčejně pestrý, příslovečně fragmentární. Pracuje s útržky moravské lidové, romské, židovské muziky, poznáváme ozvuky soudobé klasické, především minimalistické hudby, orientální prvky či hrdelní zpěvy sibiřských národů. Hudební proud se mysticky vznáší jakoby z nebes, pluje v časoprostoru odnikud nikam, reflektuje neuchopitelné stavy duše, pulsuje inspirován výrazem rozličných etnik. A odhaluje čistou esenci hudby. Nabízí se parafráze slov Antoina de Saint Exupéryho: „Správně vidíme jen srdcem. Co je důležité, je očím neviditelné.“ Při poslechu Bittové si posluchač najednou uvědomí, že co je v jejím hudebním poselství důležité, to je slovy nepopsatelné a žádnými definicemi a škatulkami nespoutatelné. Hudební jazyk Bittové není nekomplikovaný, používá časté modulace, složité harmonické struktury, inspiruje se orientálními módy, je tonálně labilní, ale přesto promlouvá zcela zřejmě a přímo k duši a srdci posluchače. Její hudba je ve své nejednoznačnosti životadárná, osvěžující, očišťující a přesto mihotavá a efemérní. Živelnost a energičnost Bittové střídá zklidnění, éterická tanečnost pohybů, sounáležitost s publikem a na povrch vyplouvá tajemný vnitřní hlas, který nutí k meditaci a zamyšlení. Duchovní obsah umocněný sakrálním prostředím baziliky dává zapomenout na všednosti života a povznáší posluchače do jiných sfér. Chvilka usebrání zastavující příboj rušivé a unavující každodennosti světa…