Heřmanice v Podještědí, kostel sv. Antonína Paduánského

Kostel svatého Antonína Paduánského v Heřmanicích v Podještědí je římskokatolická sakrální stavba z roku 1896. Jedná se o filiální kostel římskokatolické farnosti Jablonné v Podještědí, který se nachází ve středu obce Heřmanice v Podještědí, jihozápadně od hlavní komunikace. Je chráněn jako kulturní památka České republiky. Heřmanický kostel svatého Antonína byl vystavěn pseudogotickém slohu místním převážně německým obyvatelstvem v roce 1896. V posledních letech prošel postupnou rekonstrukcí. ostel je obdélný, neorientovaný. Stavba je zakončena pětibokým kněžištěm. Střecha kostela je sedlová, krytá tmavě glazovanými taškami. Boční průčelí je rozčleněno třemi gotizujícími okny s lomenými oblouky. Okna mají obloučkový vlys v maltě. Stejná okna jsou i v presbytáři, k němuž po stranách přiléhají přístavby sakristie a předsíně, které mají valbové střechy. V jihozápadním průčelí se vstupem do kostela je předsazená hranolová věž, která je zakončena jehlancovou střechou s lucernou a makovicí. Členění fasády a jednotlivé umělecko-řemeslné prvky ladí s novogotickým slohem stavby.  Zbytky zařízení kostela jsou novogotické, prostého stylu. Před vstupem do kostela se nachází barokní socha sv. Jana Nepomuckého na novém piedestálu. / zdroj: Wikipedia.org